domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Kažejo se rezultati razvojne naloge POKIT

Ljubljana, 19.03.2019

Izbrani učitelji dvanajstih slovenskih srednjih šol ter pedagoški svetovalci Centra za poklicno izobraževanje in Zavoda RS za šolstvo so se 19. marca v Ljubljani zbrali na delovnem srečanju POKIT – poklicne kompetence z informacijsko tehnologijo. Amela Sambolić Beganović, ki nalogo vodi, je na začetku povzela trimesečno delo, ki je temeljilo predvsem na ustvarjanju pouka in učnih okoliščin s pomočjo informacijske tehnologije in obiskih pedagoških svetovalcev na šolah. Tam so spremljali pouk in v pogovoru s šolskimi timi ovrednotili, katere rešitve so specifične, katere pa so univerzalno uporabne na sleherni šoli.

Na delovnem srečanju so zato svoje izkušnje predstavile Prometna šola Maribor – s poukom poslovne korespondence, Srednja zdravstvena šola Ljubljana – z merjenjem vitalnih funkcij pri odraslem otroku, in Biotehniška šola Maribor – z obrnjenim učenjem. Vsem je bil skupen medpredmetni pristop, praktične oziroma s poklicem povezane življenjske naloge ter obilna podpora sodobne tehnologije.

V delavnicah, ki so sledile, so ustvarjali digitalne vsebine, oblikovali sodelovalno učenje z informacijsko tehnologijo in razvijali informacijsko pismenost. Vsebino delavnic je dodatno osmislila  Jelka Čop in zaključila z mislijo, da naj bo temeljna smer delovanja v razvojni skupini in pri pouku soustvarjanje lastne prihodnosti.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter