domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Katalog programov obveznih izbirnih vsebin za srednješolce v šolskem letu 2015/2016

Ljubljana, 25.05.2015

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto. V zadnjih letih ga objavi na svoji spletni strani.

Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Potencialni zunanji izvajalci, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, so svoje programe predložili Zavodu RS za šolstvo za brezplačno objavo v katalogu.

Katalog programov obveznih izbirnih vsebin za srednješolce v šolskem letu 2015/2016 (posodobljen dne 8. 10. 2015)

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter