domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Kako učinkovito podpremo otroke s posebnimi potrebami?

Ljubljana, 11.02.2019

V Založbi Zavoda RS za šolstvo lahko do 22. marca 2019 v prednaročilu kupite priročnik za strokovne delavce »Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami«, ki omogoča razmislek o bolj učinkovitih pristopih k poučevanju za samostojno učenje ter učenju socialnih veščin in sprejemljivejših oblik vedenja.

V njem so predstavljeni primeri formativnega spremljanja pri:
– izvajanju dodatne strokovne pomoči,
– izvajanju prilagojenih programov z enakovrednim in nižjim izobrazbenim standardom,
– vzgojnem delu v domovih in
– izvajanju posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

Priročnik vsebuje tudi orodja, ki podpirajo izvajanje strategij formativnega spremljanja v podporo učenju otrok s posebnimi potrebami tako pri učenju učnih vsebin kot pri učenju prilagoditvenih spretnosti.

V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter