domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Publikacija o raznojezičnosti in medkulturnosti

Ljubljana, 07.07.2017

V založbi Zavoda RS za šolstvo je izšel slovenski prevod Referenčnega okvira za pluralistične pristope k jezikom in kulturam: Zmožnosti in viri. Slovenski akronim za to je ROPP, angleški FREPA, francoski CARAP in nemški REPA. Publikacija je pomemben dokument Sveta Evrope na področju raznojezičnosti in medkulturnosti v izobraževanju in je delo več avtoric in avtorjev pod vodstvom Michela Candeliera.

Osnovni namen ROPPA je spodbujanje raznojezičnega, večjezičnega in medkulturnega izobraževanja v jezikovno in kulturno pestrem okolju Evrope. Izhaja iz dosedanjega dela in prizadevanj Sveta Evrope za razvijanje raznojezične in medkulturne sporazumevalne zmožnosti v izobraževanju in je dragocena nadgradnja uporabe Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO) na tem področju.

Namenjen je učiteljem vseh predmetov, izobraževalcem učiteljev, nosilcem odločanja, ustvarjalcem kurikula in piscem učbenikov za uporabo pluralističnih pristopov k jezikom in kulturam. Pluralistični pristopi so didaktični pristopi, ki pri poučevanju oz. učenju vključujejo več jezikov in kultur. So nasprotje »edninskim« pristopom, kjer se upošteva in obravnava samo en jezik in ena kultura.

Dostopen je v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo.

Več o tem projektu Sveta Evrope si lahko preberete spletnih straneh:

http://carap.ecml.at
http://carap.ecml.at/Slovenia/tabid/3022/language/en-GB
http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/82/Default.aspx

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter