domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Iz tebe ne bo nikoli nič!

Ljubljana, 12.04.2019

Stavek, ki ga učitelji nikoli ne bi smeli izreči! S to zaobljubo smo odprli 4. srečanje razvojnih timov treh slovenskih srednjih šol (Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto in Srednja tehniška šola Šolski center Kranj), ki smo se v  razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo vsakemu dijaku in razvoju inkluzivne šole srečali v Kranju v torek, 10. aprila 2019.

K tej zaobljubi nas je spodbudila naša razvojnica, Irena Avsenik, svetovalna delavka Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije Novo mesto z intervjujem, ki ga je imela  v začetku aprila za oddajo Botrstvo na VAL-u 202.

Sledila je predstavitev Klavdije Stropnik s šolskega centra Kranj. Predstavila je vključevanje elementov formativnega spremljanja v pouk.

Zelo zanimivo predstavitev so pripravili člani tima Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Novo mesto, ki so zaigrali učno uro.

Zadnje letošnje skupno srečanje je bilo v znamenju karierne orientacije v povezavi z osebnimi cilji in nameni učenja. Prisluhnili smo Mihi Lovšinu s Centra za poklicno izobraževanje, strokovnjaku za področje karierne orientacije in enemu izmed avtorjev spletne strani www.mojaizbira.si. V delavnici smo razmišljali, kako za zmanjševanje zgodnjega opuščanja šolanja in dvig učne uspešnosti dijakov izkoristiti potencial karierne oziroma poklicne orientacije.

 

 Šolski tim Centra biotehnike in turizma  Grm Novo mesto

 Šolski tim Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj

 Šolski tim Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Novo mesto

 Kaj je kariera? Miha Lovšin, CPI

 Kaj lahko ŠRT prispevajo za učenje veščin načrtovanja in vodenja kariere? (Delavnica)

 

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter