domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Intervju: Irena Simčič

  1. Pravkar poteka Svetovni teden izobraževanja o financah oz. Global Money Week. Kaj prinaša?

Od 27. marca do 2. aprila 2017 sta  na pobudo mednarodne organizacije  Child and Youth Finance International (CYFI) že šesto leto zapored potekala svetovna akcija osveščanja o finančni pismenosti in svetovni teden izobraževanja o financah, naslovljen Global Money Week.

Namen omenjenega dogodka je, da bi bilo vsakemu otroku in mladostniku omogočeno ustrezno in neodvisno finančno izobraževanje.

Ves svet se sooča s pomembnimi finančnimi izzivi, zato si ne smemo  zatiskati oči pred nekaterimi dejstvi, tudi tem, da sta na svetu več kot 2 milijardi otrok, vendar ima med njimi manj kot 1 % dostop do finančnega izobraževanja in finančne vključenosti.
Predvsem mladi so finančno ranljiva skupina, zato je potrebno poskrbeti, da bodo  postali pismeni potrošniki ter ustrezno finančno izobraženi.

Da bi to dosegli, si prizadeva tudi gibanje  CYFI, ki vključuje različne vladne in nevladne organizacije in posameznike, ki se ukvarjamo s področjem finančne pismenosti in finančnega izobraževanja. V okviru omenjene organizacije delujejo tudi mednarodne delovne skupine, kjer si strokovnjaki izmenjujemo gradiva in primere najboljših praks, ki se za dosego cilja lahko implementirajo v različnih okoljih.

Temu cilju smo se pridružili tudi v Sloveniji in prepričani smo, da so aktivnosti svetovne akcije Global Money Week predvsem s sodelovanjem učiteljev gospodinjstva dosegle svoj namen.

V letu 2016 se je v obeleževanje omenjenega tedna vključilo več kot 7 milijonov otrok in mladostnikov iz 132 držav sveta, v katerih je potekalo več kot 33.000 različnih dogodkov in aktivnosti.

 

  1. Kako se je Slovenija in kako ZRSŠ vključil vanj?

Organizacija CYFI je bila v lanskem letu uvrščena med 50 najvplivnejših nevladnih organizacijah sveta.  Osebno sem bila na osnovi mednarodnih referenc, ki sem jih pridobila pri uspešni diseminaciji projekta DOLCETA, ki je bil v državah članicah EU priznan kot nadnacionalni projekt s področja finančne pismenosti, vanjo povabljena. Že ob ustanovitvi CYFI je, tudi zaradi moje dejavnosti na tem področju, ZRSŠ brez finančnih obveznosti postal član omenjene organizacije.

Države članice OECD namenjajo finančnemu izobraževanju veliko pozornosti. Tudi Slovenija je v letu 2010 sprejela Nacionalni program finančnega izobraževanja. Zavod Republike Slovenije za šolstvo je na področju finančnega izobraževanja aktivno vključen v šolskem prostoru in sledi načelom Nacionalnega programa finančnega izobraževanja.

Slovenija je v okviru raziskave PISA 2012 dodatno sodelovala v preverjanju finančne pismenosti (ki se je v okviru raziskave  PISE v svetu prvič preverjala).   Prav na osnovi rezultatov omenjene raziskave skupaj z drugimi deležniki in z učitelji iščemo primerne rešitve za izboljšanje finančne pismenosti otrok in mladostnikov.

 

  1. Vodili ste odmevni medministrski projekt Uživajmo v zdravju. Kateri so najpomembnejši dosežki projekta?

Prehrana in telesna dejavnost sta v zadnjem desetletju visoko na politični agendi Evropske unije. Nezdravo oz. neprimerno prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost in prekomerna telesna teža ter debelost predstavljajo ključni javno-zdravstveni problem v Sloveniji. Slovenija je ena izmed redkih evropskih držav, ki ima sistemsko urejen in organiziran sistem šolske prehrane, ki ponuja možnost kakovostne prehrane za otroke in mladostnike, saj se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah dnevno pripravlja več kot 680.000 obrokov. Vzgojno-izobraževalne ustanove morajo pripravljati obroke hrane na osnovi veljavnih strokovnih priporočil, vendar se kljub temu ugotavlja, da imajo otroci in mladostniki slabe prehranjevalne navade. Prav tako ima Slovenija vzorno vzpostavljeno športno vzgojo v rednem in razširjenem kurikulu in sistematične preventivne zdravstvene preglede. A debelost in prekomerna telesna masa pri otrocih in mladostnikih navkljub temu naraščata.

Kljub nekaterim pozitivnim premikom pa so le-ti nezadostni, tako da je na področju prehranjevanja in telesne dejavnosti še veliko priložnosti za izboljšanje stanja.

S tem namenom se je Zavod Republike Slovenije za šolstvo s partnerji prijavil na javni razpis za sofinanciranje projektov programa norveškega finančnega mehanizma na razpis Pobude za javno zdravje.

Projekt z naslovom   Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju, krajše UŽIVAJMO V ZDRAVJU,  je v ostri konkurenci izpolnil vse razpisne pogoje in je bil izbran za izvajanje.

V projektu vidim pet najpomembnejših celostnih dosežkov.

  1. Razvoj treh novih inovativnih sistemskih modelov za izvajanje primarne preventive (npr. v občinah, šolah) – preventivno delovanje pred nastankom debelosti.
  2. Razvoj inovativnega modela družinske obravnave debelosti (v zdravstvenih domovih) – zdravstvena obravnava oziroma sekundarna preventiva.
  3. Razvoj novih struktur v lokalnem okolju, ki izvajajo aktivnosti po novih modelih in se medsebojno povezujejo, iščejo skupne rešitve – skupnostni pristop.
  4. Razvoj didaktičnih orodij za poučevanje vsebin s področja hranoslovja (prehranske karte, didaktične igre,…).
  5. Razvoj ustrezne komunikacije med deležniki, pretok podatkov raziskav/monitoringov do „uporabnikov“. Na primer podatki SLOfit, podatki preventivnih zdravstvenih pregledov.

V okviru projekta smo izdelali uradno spletno stran projekta, na njej so na voljo različna gradiva in  publikacije.

 

Irena Simčič

svetovalka za gospodinjstvo, Zavod za šolstvo

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter