domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Formativno spremljanje na področju posebnih potreb

Ljubljana, 28.03.2019

V Portorožu so potekali XXVII. izobraževalni dnevi z osrednjo temo Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami – zanje, o njih, z njimi v organizaciji Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

Mag. Cvetka Bizjak je udeležencem predavala na temo “Uspešno samouravnavanje neprijetnih čustev izboljša kakovost življenja”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na okrogli mizi so mag. Simona Rogič Ožek, Sonja Dobravc, koordinatorica in članica Skupine za otroke s posebnimi potrebami na ZRSŠ ter soavtorice priročnika in članice razvojne skupine za FS na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami Andreja Jurkovič, Spomenka Juretič, Tjaša Vajdetič, Tanja Cedilnik, Klavdija Paldauf, in Alja Tekalec podrobneje predstavili priročnik ter izpostavili pomen formativnega spremljanja na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami z namenom prispevati k strokovni in vsebinski razpravi o vprašanju, s katerimi pristopi si še lahko pomagamo pri delu z učenci s posebnimi potrebami.

Poudarili so, da je bil eden največjih strokovnih izzivov, s katerimi so se soočali v procesu dvoletnega uvajanja Formativnega spremljanja »ali je mogoče uvajati elemente FS tudi na področje dela učencev v posebnem programu.

Temeljno vprašanje je bilo ugotoviti, s katerimi elementi in na katerih področjih se bo formativno spremljanje pokazalo, kot priložnost za uspešnejši učni, vzgojni in čustveno socialni napredek učencev.

Po začetnih težavah in negotovosti ob zaključku projekta uvajanje formativnega spremljanja v posebni program vzgoje in izobraževanja so predstavili nekaj pomembnih ugotovitev:

  • elemente formativnega spremljanja je ob kakovostnem načrtovanju možno uvajati na vsa področja posebnega programa;
  • pomembno je, da pri uvajanju sprememb dopustimo sebi in učencem dovolj časa;
  • formativno spremljanje nadgrajuje individualizacijo in diferenciacijo in pomeni dodano vrednost v procesu vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami;
  • daje možnost učenja in napredovanja vsem učencem ter hkrati doseganja rezultatov v njihovem lastnem tempu in na način, ki jim najbolj ustreza.

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter