domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Varna mobilnost v vrtcu

Datum dogodka: 21. 5. 2019 ob 16:00 – 22. 5. 2019 ob 19:30
Lokacija: OŠ Janka Padežnika, Iztokova ulica 6, Maribor

Kontaktna oseba:
Edita Bah Brglez
07/371 91 92

Strokovne delavke in delavce v vrtcih vabimo na seminar “Varna mobilnost v vrtcu”, ki bo potekal 21. maja 2019 (4 ure v živo, 4. ure na daljavo).

Prijave na povezavi do 10. maja 2019

  

 16.00 – 16.15

Uvod v seminar

Napoved strokovnih izhodišč vsebin v delavnici in primerov iz prakse 

16.15 – 17.45 Strokovne podlage:

Varna mobilnost  z vidika Kurikula za vrtce (E. Bah Berglez)

Strategija kulture vedenja in vzgoje za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja 2016-2020 (M. Novak)

Priporočila za izvajanje vsebin varne mobilnosti v vrtcu  (E. Bah Berglez) 

17.45 – 18.15 Odmor 
18.15 – 19.15

DELAVNICA 1 (E. Bah-Berglez): Aktivna vključenost otrok k vsebinam za razvijanje veščin za kulturo vedenja in sobivanja v prometu

DELAVNICA 2 (I. Verber): Podpora odraslega pri otrokovem vključevanju v dejavnosti za varno mobilnost 

19.15 – 19.30

Diskusija, povzetki, zaključek seminarja:

Literatura, spletna gradiva in pripomočki kot pomoč pri širjenju vizije varne mobilnosti

Diskusija  – Predlogi za izboljšanje varne mobilnosti na ravni izvedbenega kurikula v vrtcu 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter