domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Poletni seminar 2019 za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol v Italiji

Datum dogodka: 20. 8. 2019 ob 16:00 – 23. 8. 2019 ob 15:00
Lokacija: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana

Kontaktna oseba:
Andreja Duhovnik Antoni, pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji in Miriam Stanonik, predstojnica OE ZRSŠ Ljubljana

Na »Poletni seminar 2019« po mednarodnem dogovoru vabi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, oblikujemo pa ga na Zavodu RS za šolstvo v avgustu, v eni izmed slovenskih regij, v sodelovanju s predstojnikom izbrane organizacijske enote.

Seminar namenja pozornost jezikovnim in literarnim vprašanjem, osvetljuje izbrani kraj oziroma regijo; obenem želi iz slovenskega šolskega prostora posredovati strokovna dognanja in primere dobre šolske prakse, tudi z obiskom izbrane vzgojno izobraževalne inštitucije.

Ob načrtovanju in izvedbi strokovnega posveta nas vodi misel, da bi vsebine povezovale dva različna šolska ustroja, slovensko šolo v Italiji in v Sloveniji.

»Poletni seminar 2019«  bo v Ljubljani, med 20. in 23. avgustom 2019 v City hotelu v Ljubljani. Program oblikujeta predstojnica zavodove enote v Ljubljani Miriam Stanonik in Andreja Duhovnik Antoni, višja svetovalka za slovenske šole  v Italiji.

Program seminarja.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter