domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Osrednja prireditev ob evropskem dnevu jezikov

Datum dogodka: 25. 9. 2019 ob 9:00 – 15:00
Lokacija: Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Kontaktna oseba:
dr. Liljana Kač

26. september je evropski dan jezikov, dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Ta dan potekajo tudi v vrtcih in šolah različne večjezikovno obarvane dejavnosti. Evropski dan jezikov v okviru Sveta Evrope koordinira Evropski center za moderne jezike v Gradcu.

Zavod RS za šolstvo skupaj s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter CMEPIUS-om organiziramo osrednjo prireditev za evropski dan jezikov, zato vabimo strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju v sredo, 25. septembra 2019, v Hišo EU na Dunajski 20 v Ljubljani.

Pred Hišo EU bo od 9.00 do 15.00 stojnica s kolesom sreče, kvizom in promocijskim materialom.

Zavod RS za šolstvo vsako leto v spletnem pedagoškem forumu  povabi vzgojitelje in učitelje vseh predmetov, da opišejo svoje dejavnosti ob praznovanju evropskega dneva jezikov. Izmed objavljenih prispevkov se izbere deset najboljših, ki jih povabimo na prireditev in jim podelimo priznanja. Tema foruma v letu 2018 je bila inovativni pristopi pri poučevanju jezikov. Na prireditvi izbrane večjezikovne dejavnosti nagrajenci tudi predstavijo.

Evropski center za moderne jezike:

Letos obeležujemo 25 let od ustanovitve Evropskega centra za moderne jezike, ki deluje v okviru Sveta Evrope in ima sedež v Gradcu v Avstriji. Sodeluje s strokovnjaki s področja jezikovnega izobraževanja in pomaga državam članicam pri uvajanju in izvajanju učinkovite politike jezikovnega izobraževanja. Na osnovi nacionalnih prioritet držav članic ECMJ oblikuje štiriletne programe, ki pokrivajo teme jezikovnega izobraževanja kot na primer: kompetence učiteljev jezikov in učencev, večjezični in medkulturni pristopi k poučevanju, jezikovno vključevanje priseljencev, zgodnje poučevanje jezikov, znakovni jeziki ipd. V okviru prispevka bodo predstavljeni nekateri rezultati sodelovanja Slovenije z Evropskim centrom za moderne jezike.

Evropsko jezikovno priznanje:

Evropsko jezikovno priznanje je priznanje aktivnostim, ki spodbujajo večjezičnost in krepijo zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov. Večjezičnost je ena od temeljnih evropskih vrednot in močan simbol prizadevanja Evropske unije (EU) za združenost v raznolikosti. Znanje tujih jezikov je ena od pomembnih spretnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo ljudje bolje pripravljeni za vstop na trg dela in bodo tako lahko čim bolj izkoristili razpoložljive priložnosti. EU je določila cilj, da bi moral imeti vsak državljan EU priložnost osvojiti vsaj dva tuja jezika že od mladih let. Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti je eden od posebnih ciljev programa Erasmus+, glavnega programa na področju izobraževanja in usposabljanja.

Za obdobje 2018–2020 je Evropska komisija sprejela prednostni nalogi za evropsko jezikovno priznanje: razvoj boljših in bolj vključujočih šol ter podpora učiteljem in vodstvenim delavcem šol za sprejemanje raznolikosti ter odprava jezikovnih ovir za večjo dinamičnost obmejnih regij. Prioriteti temeljita na sporočilih Komisije „Razvoj šol in odlično poučevanje za dober začetek v življenju“ (maj 2017) in „Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU“ (september 2017) ter odražata tudi tekoči pregled evropskega okvira ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter