domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Mednarodna konferenca ob projektu Linpilcare

Datum dogodka: 24. 8. 2017 – 26. 8. 2017 celodnevni
Lokacija: Hotelu City Ljubljana
Naslov: Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco, ki jo organizirajo konzorcijski partnerji  Erasmus+ KA2 projekta 2014-1-be02-ka201-000432: Linpilcare ( AlmadaForma Training Centre, Almada, Portugal; Catholic Education Flanders, Belgium; Dene Magna School, United Kingdom; Fontys University of Applied Scineces, Netherlands; Zavod RS za šolstvo, Slovenija; University of Tartu, Estonia).

O projektu: Linpilcare je Erasmus+KA2 strateško partnerstvo za inovacije v izobraževanju. V projektu se trudimo povezati raziskovanje učiteljeve pedagoške prakse z izsledki akademskih raziskav in pri tem spodbujati profesionalni dialog v učečih se skupnostih.

Prijave: https://www.zrss.si/prijava/linpilcare-conference/

Cilji konference:

Udeleženci se bodo seznanili s cilji in temeljnimi usmeritvami ter področji projekta. To so:

o             raziskovanje lastne prakse (akcijsko raziskovanje),

o             učeče se skupnosti,

o             dostop do strokovne literature.

Udeleženci bodo:

  • razvili razumevanje v zvezi s povezavo med pedagoško prakso in lastnim raziskovanjem ter ustrezno strokovno literaturo,
  • razvili razumevanje o raziskovanju lastne prakse kot učne strategije,
  • spoznali in uporabili metode zbiranja, analize, interpretacije in deljenja podatkov v času raziskovanja pedagoške prakse,
  • lahko uporabili pridobljeno znanje in izkušnje v lastni pedagoški praksi,
  • spoznali načela delovanja uspešne učeče se skupnosti,
  • lahko uporabili nabor orodij, razvitih v projektu Linpilcare.

Udeležencem bo na voljo e-učno okolje Sharepoint. Okolje omogoča dostop do gradiv, deljenje podatkov in stike z izvajalci seminarja in ostalimi udeleženci seminarja.

Potrdilo

Europass Mobility certificate – potrdilo o udeležbi z opisom ciljev.

Kotizacija

150 EUR

Program konference

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter