domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Delovanje učitelja slovenščine izven razreda/na šoli/izven šole

Datum dogodka: 10. 6. 2019 ob 14:00 – 16:30
Lokacija: ZRSŠ, OE Celje
Naslov: Cankarjeva 1, Celje

Kontaktna oseba:
Dr. Marija Žveglič

Kratek opis in cilji

V strokovnem pogovoru bi se osredotočili na naslednja področja: pobude; skupni strokovni cilji/usposabljanje, koordinacija dela; (samo)refleksija; sodelovanje z vodstvom OŠ; sodelovanje s starši učencev; sodelovanje s pedagoškimi svetovalci ZRSŠ; visoki standardi poučevanja; skladnost, lojalnost, spoštovanje; načela, vrednote in smernice izobraževanja v SIS/EU idr. Predlagano vprašanje za razpravo: Kaj je pomembno za delovanje učitelja slovenščine izven razreda/na šoli/izven šole?

Ciljna skupina

Učitelji slovenščine v tretjem triletju osnovne šole

Posebne zahteve za udeležence

Učni načrt – slovenščina

Letna/sprotna priprava na pouk slovenščine.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter