domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Festival inovativnosti in ustvarjalnosti

V okviru praznovanja 100-letnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, bo v četrtek, 6. junija 2019, od 10. do 14.30 ure bo na ploščadi pred gradom in v Mestnem parku v Murski Soboti potekal Festival inovativnosti in ustvarjalnosti v organizaciji Območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Murska Sobota.

V programu bodo sodelovali pomurski vzgojno-izobraževalni zavodi. Na naš razpis za sodelovanje na festivalu se je odzvalo več kot 1100 otrok, učencev in dijakov. Vzgojno-izobraževalni zavodi so v svojih programih izvajali dejavnosti povezane z obletnico in razvijali temeljne človeške vrednote.

Več kot 800 otrok iz vrtcev, osnovnih, srednjih šol in gimnazij se bo na festivalu predstavilo na področjih likovne, literarne in filmske ustvarjalnosti kot tudi na plesno-glasbenem in pevskem področju. Na stojnicah bodo vrtci in šole predstavili dejavnosti, ki so jih v počastitev 100-letnice izvajali skozi šolsko leto 2018/2019.

 

Novinarska konferenca – seznanitev z rezultati raziskave o doživljanju in znakih stresa ter občutku obremenjenosti pri učenkah in učencih 6. in 8. razredov osnovne šole

Vabilo na novinarsko konferenco o doživljanju in znakih stresa ter občutku obremenjenosti pri učenkah in učencih 6. in 8. razredov osnovne šole – v torek, 21. maja 2019, ob 11. uri na MIZŠ

Spoštovani,

se osnovnošolci čutijo preobremenjene, kako pogosto so izpostavljeni stresu, kako doživljajo stres ipd.?

Na ta vprašanja je odgovarjalo več kot 8300 učenk in učencev šestih in osmih razredov osnovnih šol – v raziskavi o obremenjenosti osnovnošolskih otrok, ki jo je izvedel Zavod RS za šolstvo.

Z rezultati raziskave vas bomo seznanili na novinarski konferenci v torek, 21. maja 2019, ob 11. uri v novinarskem središču na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana). Na novinarski konferenci bodo sodelovali minister dr. Jernej Pikalo, direktor Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) dr. Vinko Logaj ter sodelavca ZRSŠ dr. Tanja Rupnik Vec in dr. Branko Slivar.

Vljudno vabljeni in lep pozdrav.

Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani »Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane otrok in mladostnikov«

Obveščamo vas, da z izjemno aktualnimi tematikami tudi v letošnjem letu organiziramo Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani »Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane otrok in mladostnikov«, ki bo potekal v četrtek, 23. maja 2019 na OE ZRSŠ Ljubljana, Dunajska 104.

Celodnevni program posveta bo obsegal pregled izboljševanja kakovosti šolske prehrane iz različnih vidikov. Vsebinsko bodo na posvetu obravnavane naslednje izredno aktualne tematike: nadzor in varnost hrane v šolskih kuhinjah, novosti na področju javnega naročanja hrane in živil, analiza kakovosti šolskih obrokov, vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki pripomorejo k izboljšanju prehranskih navad otrok in mladostnikov, medicinsko indicirane diete, predstavitev sodobnih orodij, ki so v pomoč pri organizaciji prehrane, predstavitev izsledkov raziskav prehranskih navad otrok in mladostnikov, ekonomski vidik šolske prehrane in drugo.

Program posveta.

Nacionalni posvet je namenjen organizatorjem šolske prehrane, učiteljem gospodinjstva, ravnateljem vzgojno-izobraževalnih ustanov ter vsem pedagoškim in drugim delavcem, ki so povezani s šolsko prehrano. Kotizacija za posvet znaša 80 EUR.

Prijava na posvet je že mogoča na povezavi. (izberite Nacionalni strokovni posvet;. Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane in nadaljujte s prijavo)

V kolikor se želite udeležiti posveta vam predlagamo, da se prijavite čimprej, ker je število prijav omejeno.

 

Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata

Državni zbor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo vabijo na prvi odprti seminar za učitelje in učiteljice osnovnih šol Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata v petek, 31. maja 2019, v Državnem zboru, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.

O različnih vsebinskih vidikih državljanskih kompetenc, političnem sistemu in delu Državnega zbora bodo spregovorili predstavniki Državnega zbora in strokovnjaki. Na seminarju bodo predstavljeni demokratični ustroj Državnega zbora, ponudba izobraževalnega programa Državnega zbora za otroke, mladostnike in mlade ter primeri načrtovanja obiska Državnega zbora kot dela programa vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli.

Udeleženci bodo na vodenem ogledu podrobno spoznali zgradbo Državnega zbora in utrdili, kako lahko z obiskom Državnega zbora spodbujamo aktivno vlogo učencev in učenk pri razumevanju svoje vloge v demokratičnem življenju.

Na seminar s poudarkom na državljanski vzgoji, ki je predstavljena kot medpredmetna (kroskurikularna) tema, samostojen učni predmet ali kot vsebina, vključena v druge predmete, vabimo vse zainteresirane učiteljice in učitelje, predvsem koordinatorje dni dejavnosti, učiteljice in učitelje 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja ter učiteljice in učitelje predmeta domovinske in državljanske kulture in etike.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma najpozneje do 24. maja 2019 na povezavi. V primeru večjega števila prijav se bo lahko z ene šole udeležil le en/a učitelj/ica.

Seminar je brezplačen – kotizacije ni.

Program:                                                                                                       

9.00–9.30 Registracija udeleženk in udeležencev

9.30–9.45

 

ODPRTJE SEMINARJA – Uvodni nagovori

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport

Dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

sledi Skupinski fototermin vseh udeležencev

10.00–11.00

 

Državni zbor kot vozlišče demokracije

Dr. Katja Jerman, Oddelek Državnega zbora za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles

11.00–11.30

Obisk Državnega zbora kot del vzgojno-izobraževalnega procesa – načrtovanje obiska s cilji in vsebinami učnih načrtov

Mag. Klavdija Šipuš, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

11.35–12.30 Vodeni ogled Državnega zbora
12.30–12.45 Odmor za kavo
12.45–13.15

Izobraževalni program Državnega zbora za otroke, mladostnike in mlade

(ter razprava, vtisi udeležencev o seminarju)

Mag. Borut Peršolja, Služba Državnega zbora za odnose z javnostmi

sledi

Sklepne besede

Uršula Zore Tavčar, generalna sekretarka Državnega zbora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zaradi varnostnega pregleda udeležence prosimo, da vstopijo v poslopje Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, vsaj 15 minut pred odprtjem seminarja.

Vabljeni!

Varna mobilnost v vrtcu

Strokovne delavke in delavce v vrtcih vabimo na seminar “Varna mobilnost v vrtcu”, ki bo potekal 21. maja 2019 (4 ure v živo, 4. ure na daljavo).

Prijave na povezavi do 10. maja 2019

  

 16.00 – 16.15

Uvod v seminar

Napoved strokovnih izhodišč vsebin v delavnici in primerov iz prakse 

16.15 – 17.45 Strokovne podlage:

Varna mobilnost  z vidika Kurikula za vrtce (E. Bah Berglez)

Strategija kulture vedenja in vzgoje za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja 2016-2020 (M. Novak)

Priporočila za izvajanje vsebin varne mobilnosti v vrtcu  (E. Bah Berglez) 

17.45 – 18.15 Odmor 
18.15 – 19.15

DELAVNICA 1 (E. Bah-Berglez): Aktivna vključenost otrok k vsebinam za razvijanje veščin za kulturo vedenja in sobivanja v prometu

DELAVNICA 2 (I. Verber): Podpora odraslega pri otrokovem vključevanju v dejavnosti za varno mobilnost 

19.15 – 19.30

Diskusija, povzetki, zaključek seminarja:

Literatura, spletna gradiva in pripomočki kot pomoč pri širjenju vizije varne mobilnosti

Diskusija  – Predlogi za izboljšanje varne mobilnosti na ravni izvedbenega kurikula v vrtcu 

Poletna šola slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla iz tujine

Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo v času od 28. julija do 9. avgusta 2019, v domu CŠOD Soča v Tolminu organiziral poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine.

V dopoldanskem času se mladi v različnih skupinah učijo slovenščino, ob popoldnevih pa se udeležujejo ustvarjalnih, športnih in družabnih dejavnosti, se med seboj povezujejo in spoznavajo značilnosti Slovenije in njenih regij.

Pokrovitelj in sofinancer poletne šole je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.
Rok za prijavo je 10. maj 2019.

Prijavna dokumentacija za leto 2019 ter več informacij na povezavi.

 

5. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v RS

V sredo, 21. avgusta 2019 bo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, Predoslje 39 v Kranju potekala že tradicionalna 5. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.

Na konferenci bodo predstavljene novosti, usmeritve in vsebinske spremembe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki bodo pomembno vplivale na uspešen začetek novega šolskega leta. Spregovorili bomo o strategijah v vzgojno-izobraževalnih zavodih in ključnih vsebinah, ki spodbujajo aktivno državljanstvo in ustvarjalnost s poudarkom na pedgoškem vodenju.

Konferenca bo brez kotizacije.

Vabilo s programom bomo objavili pravočasno.

11. posvet Kemijska varnost za vse

V sredo, 29. maja 2019, na dan, ko je bil pred 20 leti sprejet prvi slovenski Zakon o kemikalijah, bomo organizirali že 11. posvet “Kemijska varnost za vse”, tokrat z osrednjo temo rakotvorne (oz. CMR) snovi od blizu.

Posvet bo v Primus Grand hotelu na Ptuju, s pričetkom ob 9. uri in je brez kotizacije.

Spletne prijave zbiramo do 24. maja 2019 na povezavi.

Program 11. posveta “Kemijska varnost za vse”. 

3. konferenca šolskih knjižničarjev 2019

Vabimo vas na Konferenco šolskih knjižničarjev, ki bo v sredo, 8. maja 2019, v prostorih Zavoda sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid na temo: Branje in spodbujanje branja.

Udeležba na konferenci je brezplačna (NI kotizacije), potrebna je prijava preko sistema KATIS.

Program:

9:15–11:30 Uvodni del in strokovna predavanja
11:30–11:45 Odmor  
11:45–13:15 Plenarne predstavitve
13:15–14:15 Odmor  
14:15–16:30

Primeri dobrih praks

 

Prosimo, da najpozneje v 14 dneh po zaključku seminarja v programu Katis izpolnite evalvacijo, ki je pogoj za izdajo potrdila o opravljenem programu kariernega razvoja. Potrdilo si lahko po zaključenem roku za evalvacijo v programu Katis natisnete sami.

 

Pogovor z učenci “Živimo šolo prihodnosti”

Vabimo Vas na pogovor z učenci – Živimo šolo prihodnosti, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 12.00 uri, na Zavodu RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, (v sobi 215, 2. nadstropje), Ljubljana.

Z učenci in dijaki osmih osnovnih in ene srednje šole bomo spregovorili o šoli prihodnosti, ki jo skupaj z učitelji gradijo v triletnem mednarodnem projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja. Z nami bo okoli 50 učencev in dijakov, ki so deležni pouka, pri katerem jim učitelji omogočajo, da sooblikujejo učni proces, gradijo partnerski odnos in prevzemajo odgovornost za svoje učenje. Takšen pouk navdušuje tako učence in dijake, kot tudi njihove starše. Razpravljali bomo o vprašanjih, kot so:

  • Kako poteka pouk, pri katerem lahko vsak učenec prispeva svoje ideje, misli in želje?
  • Kako učitelji pri pouku zagotovijo vključenost vsakega učenca?
  • Kako vpliva odnos med učiteljem in učenci na učenje ter pridobivanje znanja?
  • Kaj spodbuja učence k prevzemanju odgovornosti za učenje?

Učitelji, ki so spremenili svoj način poučevanja, bodo spregovorili o pouku, pri katerem učenci gradijo kakovostno znanje, ki temelji na razumevanju in njihovih izkušnjah ter o pouku, h kateremu učenci radi prihajajo. Z nami bodo tudi ravnatelji, ki učitelje podpirajo in tako skupaj  z njimi ter učenci soustvarjajo šolo prihodnosti.

Udeležbo na dogodku je potrdila tudi državna sekretarka ga. Martina Vuk. Prisluhnila bo učencem in dijakom ter se z učitelji in ravnatelji pogovarjala o kakovostnem pouku in dobri šoli.

Učenci, ki so deležni takšnega pouka, pravijo …

 

V mednarodnem projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja sodelujejo vodilne institucije s področja vzgoje in izobraževanja iz petih evropskih držav – Irske, Madžarske, Nizozemske, Slovenije in Škotske. V Sloveniji se je projektu pridružilo osem osnovnih in ena srednja šola.

 

 

 

Nekaj informacij o dogodku Živimo šolo prihodnosti:

Slišan in upoštevan GLAS UČENCA spreminja kulturo poučevanja, ki temelji na vzpostavitvi partnerskega odnosa med učiteljem in učenci. Učenci so-ustvarjajo učni proces, so zato bolj zavzeti za učenje, imajo večjo samozaupanje in samozavest ter prevzamejo več odgovornosti za lastno učenje. S sošolci in učitelji razvijejo boljši odnos, kar pripomore k sproščenemu vzdušju v razredu in medsebojnemu spoštovanju.

Glas učenca pri pouku spodbujamo s formativnim spremljanjem, ki učence spodbuja k razmišljanju, (so)ustvarjanju in sodelovanju, upošteva njihov glas ter ustvarja učne situacije, ki v učencih vzbujajo zanimanje.

Glas učenca spodbuja aktivno vlogo učencev in vrstniško sodelovanje. Učitelj se zavzema za dobre odnose, medsebojno spoštovanje in izraža empatijo ter mu je mar za učence. Učencem prisluhne, jih sliši in spodbuja k izražanju njihovih misli, pogledov, želja, prioritet, skrbi ter pomislekov o učenju in poučevanju. Učenci se tako bolje učijo, izboljšujejo dosežke in se počutijo vključene.