domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Slovenski knjižni sejem

Na letošnjem 34. slovenskem knjižnem sejmu bomo v veliki sprejemni dvorani razstavljali novosti, strokovne revije in knjižne uspešnice, ki so izšle v založbi Zavoda RS za šolstvo.

Tokrat v ospredje postavljamo Formativno spremljanje, v okviru katerega predstavljamo osnovni priročnik in priročnike po posameznih predmetnih področjih. Poleg tiskanih knjig promoviramo tudi digitalno bralnico, v kateri se je do sedaj nabralo že prek 200 publikacij, ki smo jih na ZRSŠ pripravili za učitelje.

Vabljeni!

Dan slovenskega gospodarstva

Dan odprtih vrat je enkratni vseslovenski enodnevni dogodek, ko slovenska podjetja odprejo svoja vrata in obiskovalcem predstavijo delovne procese, naravo in pogoje dela v realnem okolju. Projektu se kot partnerji pridružujejo Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo ter Center RS za poklicno izobraževanje.

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva  je namenjen šolski mladini in njihovim staršem, kakor tudi srednješolcem, predvsem gimnazijcem in bo potekal 29. novembra 2018 ob 16.30 uri. Na obisk podjetij se lahko prijavite na spletni strani www.odkrijsvojtalent.si.  Prijave so odprte do zapolnitve mest.

Letak

Programiranje in reševanje problemov pri računalništvu

Prijavnica

Otroci z avtizmom v razredu

Prijava

Govorna vzgoja pedagoga in komunikacija; aktualno pri slovenščini

Nadaljevanje delavnice z 11. aprila 2019.

Načrtovanje ocenjevanja pri angleščini v OŠ in SŠ

Cilji

Izhodišče strokovnega pogovora bodo vprašanja in dileme, ki se porajajo učiteljem že med samim poučevanjem in so povezane s preverjanjem in ocenjevanjem znanja (kaj in kako ocenjujemo), svetovalci pa se največkrat seznanimo z njimi na svetovalnih storitvah ali ob pripravi izvedenskega mnenja ob inšpekcijskem nadzoru. Predstavljen bo tudi mrežni diagram, namenjen analizi pisnega preizkusa, z namenom določanja deležev znanj v preizkusu in načrtovanja ocenjevanja v celotnem šolskem letu.

Ciljna skupina:

učitelji angleščine v OŠ in/ali SŠ.

Govorna vzgoja pedagoga in komunikacija; aktualno pri slovenščini

Cilji:

  • osvestiti prozodična sredstva,
  • verbalna in neverbalna komunikacija,
  • pragmatika in argumentacija,
  • sestavni deli govorne veščine,
  • aktualno.

 

Ciljna skupina:

učitelji slovenščine, tujih jezikov, zgodovine na OŠ in SŠ.

Razvijanje in vrednotenje znanja na najvišjih ravneh zahtevnosti pri pouku fizike v OŠ

Cilji

Pogosto je za odlično oceno na testih znanja potrebno izkazati rutino in hitrost, ne pa sposobnost reševanja najzahtevnejših problemov. S pomočjo izkušenj, pridobljenih pri nacionalnih in internacionalnih eksternih vrednotenjih na področju fizike v preteklosti, želimo učitelje podpreti pri pripravi problemov in nalog na najvišjih ravneh zahtevnosti ter pri vrednotenju uspešnosti učencev pri reševanju najzahtevnejših problemov.

Ciljna skupina:

učitelji fizike v OŠ.

Strokovno srečanje za učitelje tujega jezika v 1. in 2. VIO OŠ

Cilji

  1. Branje in opismenjevanje v tujem jeziku
  2. Kaj nam povedo rezultati spremljave Uvajanja in spremljanja tujega jezika v 2. in 3. razredu?
  3. Veščine kolegialnega podpiranja v strokovnem aktivu
  4. Kolegialno podpiranje in kolegialne hospitacije – priprava pred nizom kolegialnim hospitacij v marcu in aprilu

Ciljna skupina:

učitelji tujega jezika v 1. in 2. VIO OŠ.

Intervizija

Cilji

Na rednih srečanjih bomo v skupini svetovalnih delavcev analizirali in iskali rešitve za strokovne probleme, s katerimi se srečujejo svetovalni delavci.

Ciljna skupina:

šolski svetovalni delavci na OŠ in SŠ.

(Nadaljnja srečanja bodo po dogovoru z udeleženci 1. srečanja.)