domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Dobri odnosi med učiteljem in dijakom zavirajo šolski osip

Ljubljana, 12.12.2019

Nekateri mladi žal prezgodaj opustijo šolanje. Razlogi za to, da ne dokončajo srednje šole, so pogosto zapleteni in zajemajo več med sabo povezanih vidikov.

Razvojni tim učiteljev treh srednjih strokovnih šol (Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Novo mesto in Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj) v okviru razvojne naloge FORMATIVNO SPREMLJANJE V PODPORO VSAKEMU DIJAKU IN RAZVOJU VKLJUČUJOČE ŠOLE razmišlja, kako naj z vključevanjem načel/korakov formativnega spremljanja spodbuja dijake k dvigu učne uspešnosti in preprečuje zgodnje opuščanje šolanja.

V sredo, 11.12. 2019 smo se dobili na že petem delovnem srečanju. Gostili so nas svetovalci Centra RS za poklicno izobraževanje, ki skupaj z zavodovimi svetovalci sodelujočim učiteljem nudijo strokovno podporo. 

Na tokratnem srečanju smo se posvetili učinkoviti kolegialni povratni informaciji. To pa zato, ker v okviru razvojnega dela pripravljamo tudi zapise primerov poučevalne prakse, pri katerih je poudarek na dejavnostih, ki zagotavljajo spodbudno učno okolje in izboljšujejo odnose med učiteljem in dijakom.

Ob koncu naloge upamo, da bomo lahko delili primere učinkovitih pristopov k preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja na ravni poučevanja, ki bodo v pomoč učiteljem srednjih poklicnih in strokovnih šol.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter