domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Aktivno državljanstvo mladih

Ljubljana, 31.05.2019

V Državnem zboru Republike Slovenije je danes potekal prvi odprti seminar za učiteljice in učitelje osnovnih šol »Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata«.  Udeležence seminarja je uvodoma nagovoril predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan, ki je prestavil demokratični ustroj Državnega zbora Republike Slovenije. Poudaril je, da so zlasti mladi odmaknjeni od političnega odločanja, kar je opazil tudi pred letošnjimi evropskimi volitvami. Mladi, ki si komaj ustvarjajo življenje in imajo takorekoč največje koristi od Evropske unije, se v zelo nizkem številu udeležujejo volitev, niso aktivni državljani, je dejal ter se vprašal, kaj storiti, da bi mlade aktivirali ter motivirali. Pozdravil je vse udeležence seminarja ter jih pozval, da obiščejo državni zbor z učenkami in učenci.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se je v nagovoru zahvalil Državnemu zboru Republike Slovenije za sodelovanje pri pripravi seminarja za učiteljice in učitelje, ki pri pouku v praksi mlade seznanjajo s »političnim«. Poudaril je, da je aktivno državljanstvo zelo pomembno, “saj le na ta način lahko sooblikujemo svet in družbo, ki si jo želimo”. “Naša naloga je, da se temu pridružimo, da pokažemo, da se s politiko znajo stvari narediti drugače, saj je konec koncev politika upravljanje javnih zadev, nekaj kar smo vsi mi. V skupnosti si delimo usodo in tako, kot jo bomo upravljali, tako bomo šli tudi naprej.” Če bomo pri tem sodelovali, toliko bolje, je dejal ter poudaril, da se moramo upirati trendu antipolitike. Učitelji in učiteljice imajo zato veliko vlogo pri tem, da mlade učijo kakšne so njihove pravice in koristi aktivnega državljanstva. Ob koncu se je zahvalil Državnem zboru RS za organizacijo seminarja ter učiteljicam in učiteljem, ki prenašajo znanje naprej na mlade.

Dr. Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je pozdravil vse prisotne ter povedal, da si na zavodu prizadevamo z različnimi aktivnostmi podpreti vse učne vsebine, ki omogočajo aktivacijo mladih, razvijanje kritičnega mišljenja ter spodbujajo učenke in učence k aktivnemu državljanstvu. Pozdravil je pobudo za organizacijo tovrstnega seminarja ter dejal, da verjame, da bo v prihodnje rezultat skupnega sodelovanja tudi učno gradivo za učenke in učence. Ob koncu nagovora se je zahvalil Državnemu zboru Republike Slovenije ter ministrstvu za soorganizacijo seminarja ter učiteljicam in učiteljem zaželel zanimiv dan ter uspešen zaključek šolskega leta.

V nadaljevanju je zbrane nagovorila dr. Katja Jurman, predstavila zgodovino nastajanja samostojne Republike Slovenije ter poudarila, da je mlade potrebno in mogoče spodbujati k aktivnemu državljanstvu in jih izobraziti pri razumevanju svoje vloge v demokratičnem življenju. Učiteljice in učitelji so se v nadaljevanju tudi »preizkusili« v vlogi poslank in poslancev državnega zbora ter razpravljali o spremembah zakonodaje na področju šolskega sistema.

Mag. Klavdija Šipuš iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je predstavila didaktične pristope, ki spodbujajo k aktivnemu državljanstvu mladih. Poudarila je, da mora biti učenje smiselno, avtentično, upoštevajoč individualne razlike ter predznanje učenk in učencev, saj le tako spodbuja motivacijo ter zanimanje pri mladih. Če so učenci del učenja, soudeleženi pri oblikovanju ciljev in namenov, so aktivnejši, tako se učijo demokracije, je dejala ter v nadaljevanju poudarila, da ima državljanska vzgoja namen pripraviti učenke in učence na vlogo aktivnih državljanov, ki bodo v prihodnosti prispevali k razvoju in blaginji družbe.

Udeleženci seminarja so si v nadaljevanju ogledali Državni zbor RS ter prisluhnili predstavitvi mag. Boruta Peršolje o izobraževalnem programu Državnega zbora za otroke, mladostnike in mlade. Zbrane je ob koncu pozdravila tudi Uršula Zore Tavčar, generalna sekretarka Državnega zbora Republike Slovenije.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter