domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

5. konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ

Ljubljana, 21.08.2019

Danes je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala 5. konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji, ki se jo je udeležilo blizu 450 udeleženk in udeležencev. Uvodoma je zbrane nagovoril dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki je v nagovoru poudaril, da je konferenca pred pričetkom šolskega leta priložnost za osvetlitev vsebinskih sprememb, ki vplivajo na vse bolj odgovorno in zahtevno pedagoško vodenje. Izrekel je dobrodošlico vsem prisotnim ter dejal, da zavod sodeluje s šolami na različne načine, v partnerstvu pa tudi s fakultetami,. Pred začetkom šolskega leta se svetovalke in svetovalci preko študijskih srečanj srečajo tudi z enajst do trinajst tisoč učiteljicami in učitelji po celotni vertikali.

V nadaljevanju je prisotne nagovoril minister dr. Jernej Pikalo, ki se je v nagovoru dotaknil več zelo pomembnih tem. Poudaril je, da v Sloveniji vse aktivnosti usmerjamo v nadgrajevanja znanja in ambicij, da bi bili kot družba boljši, bolj humani ter razvojno orientirani. »Vsi soudeleženci v šolskem sistemu smo sodelavke in sodelavci,« je poudaril ter se v nadaljevanju dotaknil tudi rekonceptualizacije Bele knjige, da bi slovenski izobraževalni sistem odgovarjal izzivom 21. stoletja. Glede kariernega razvoja v VIZ je poudaril, da gre tu za vprašanje avtonomije ter opolnomočenja učiteljev z namenom boljše organizacije in neposrednega pedagoškega dela. Dejal je, da si prizadevamo za to, da bi se učiteljice in učitelji čim dlje samoizobraževali ter nadgrajevali lastno znanje. Dotaknil se je tudi bodoče strategije dela z nadarjenimi po celotni vertikali, odloženega šolanja, zgodnje obravnave otrok, konceptualizacije razširjenega programa, sprememb Zakona o vrtcih ter na področju srednješolskega izobraževanja prenove gimnazijskega programa. Povedal je, da se bo v prihodnje tudi v srednješolskih programih uvedel nov predmet državljanske vzgoje, katerega cilj bo opolnomočenje državljanov za aktivno državljanstvo. Ob koncu se je minister zahvalil zavodu za organizacijo konference ter ravnateljem za njihovo zavzeto delo.

O pomenu pedagoškega vodenja v vrtcu in šoli je v nadaljevanju spregovoril dr. Logaj ter odprl aktualna vprašanja ter nakazal nekaj vsebinskih usmeritev za prihodnje delo. Dejal je, da ima pedagoško vodenje za cilj izboljšati kakovost vzgojno izobraževalnega dela za boljše dosežke otrok, učencev in dijakov, pri čemer ne gre samo za nadgrajevanje znanja, ampak tudi za razvoj socialnih kompetenc in drugih sposobnosti, tako na področju skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja, kot tudi razvijanja pismenosti in sposobnosti za razumevanje sporočanja in izražanja ter na področju vzpodbujanja zavesti o integriteti, razvijanja zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti ter na področju vzgoje za obče kulturne in civilizacijske vrednote.

Zbranim je v nadaljevanju predstavila Evropsko in slovensko ogrodje kvalifikacij in njun pomen za formalno izobraževanje dr. Klara Skubic Ermenc iz Filozofske fakultete v Ljubljani, v popoldanskem času pa so ravnateljice in ravnatelji v  delavnicah bolj poglobljeno razpravljali o aktualnih vsebinah.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter