domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

30. strokovno srečanje delavcev Zavoda RS za šolstvo

Ljubljana, 17.09.2015

V petek, 11. septembra 2015, je v Krškem in Brežicah potekalo tradicionalno, že 30. strokovno srečanje delavcev Zavoda RS za šolstvo, ki ga je organizirala Območna enota Zavoda RS za šolstvo Novo mesto. Na srečanju je sodelovalo okoli 150 delavcev Zavoda.

Po uvodnih pozdravih mag. Andreje Čuk, v. d. predstojnice Območne enote Zavoda RS za šolstvo Novo mesto, direktorja GEN-a gospoda Martina Novšaka, župana občine Krško mag. Mirana Stanka ter direktorja Zavoda RS za šolstvo dr. Vinka Logaja so se v kulturnem programu predstavili učenci Glasbene šole Krško.

Sledil je strokovni del, in sicer plenarna predavanja na temo »Energija«. Predavali bodo Garsia Kosinac, GEN – Svet energije in dr. Tanja Rupnik Vec, Med čustvi in razumom. Strokovni del je zaključil direktor Zavoda RS za šolstvo dr. Vinko Logaj s predavanjem z naslovom Od vizionarstva do vsakodnevne prakse v položaju med šolo in šolsko politiko.

V Viteški dvorani gradu Brežice se je ob 15. uri pričel slavnostni del s kulturnim programom, na katerem so podelili priznanja delavcem zavoda za leto 2015.

Zbrane na slavnostnem delu srečanja so nagovorili direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, direktorica brežiške občinske uprave Irena Rudman, direktor Zavoda RS za šolstvo dr. Vinko Logaj ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

Direktor zavoda je skupaj z ministrico in v. d. predstojnice OE Zavoda RS za šolstvo Novo mesto mag. Andrejo Čuk podelil priznanja delavcem zavoda za leto 2015 za strokovne dosežke, ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev zavoda ter njegovemu razvoju. Prejele so jih Jerneja Bone (profesorica matematike in fizike, OE Nova Gorica), Barbara Gregorič (univ. dipl. ekonomistka, Ljubljana), Saša Kregar (diplomirana biologinja, OE Ljubljana), Simona Rogelj (magistrica znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, OE Novo mesto) in v odsotnosti Marjeta Borstner (magistrica znanosti s področja pedagogike, OE Maribor).

Prav tako so bila podeljena priznanja za dolgoletno neprekinjeno delo na zavodu. Priznanje za deset let dela so prejeli dr. Stanka Preskar (ravnateljica OŠ Cerklje ob Krki), Silva Kmetič, mag. Magdalena Novak, Nina Ostan, mag. Domen Petelin in mag. Mojca Suban. Za 20 let dela pa so bili nagrajeni dr. Dimitrij Beuermann, mag. Tanja Bezić, Milanka Debevec, Tanja Kajfež, Bojana Kovač, Tomaž Kranjc, dr. Fani Nolimal, Maria Pisnjak, mag. Mojca Poznanovič Jezeršek, Mojca Rihter, Hasnija Tabakovič in Sabina Velenšek.

Kulturni program so oblikovali člani citrarskega orkestra Glasbene šole Brežice pod vodstvom prof. Anite Veršec, slavnostno prireditev pa sta povezovali mag. Mojca Suban in Nadja Malovrh.

Fotogalerija

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter