domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

11. Kulturni bazar

Ljubljana, 04.04.2019

V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekal 11. Kulturni bazar, namenjen delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi kot tudi delavcem z drugih področij ter študentom. Strokovnega usposabljanja, ki temelji na medresorskem sodelovanju, se je udeležilo več kot 1.000 udeležencev, pri njegovi izvedbi pa sodeluje 300 kulturnih organizacij ter številni samostojni kulturni ustvarjalci.

Osrednji temi letošnjega bazarja sta bili Ustvarjalnost mladih in Sodobna umetnost, v sodelovanju s partnerji pa smo  organizatorji z Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo v tematskih sklopih predstavili, kako je mogoče kulturo in umetnost kreativno povezati tudi z drugimi področji: Gozd skozi umetnost in kulturo, Zdravje, šport, gibanje, umetnost in tehnologije ter Arhitektura in prostor.

Številne sodelujoče kulturne organizacije in samostojni kulturni ustvarjalci so udeležencem strokovnega usposabljanja predstavili vsa področja kulturno-umetnostne vzgoje, od glasbe, filma, gledališča, plesa in kulturne dediščine do intermedijske umetnosti. V predavalnicah in dvoranah so se zvrstila številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav, razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin.

Kulturni bazar je usmerjen tako v poučevanje in vzgojo o umetnosti, pri čemer je večji poudarek na umetnosti sami ter spoznavanju kakovostnih vsebin kot tudi v poučevanju in vzgoji skozi umetnost. Pri tem se kulturna vsebina uporabi kot motivacija ali pa izhodiščno gradivo za obravnavo neke snovi.

Nina Ostan z Zavoda RS za šolstvo in Gimnazije Poljane je poudarila, da nosi sodobna umetnost v sebi velike vzgojne možnosti, saj je “usmerjena v družbo, v aktualizacijo problemov in prinaša vso pestrost tega sveta”. Preko sodobne umetnosti je mogoče po njenih besedah mladostnika lažje senzibilizirati in z njim načeti določene teme, hkrati pa ima velik potencial za medpredmetno povezovanje.

V sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo smo organizatorji z Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo pripravili medresorski sklop Gozd skozi umetnost in kulturo. Temo Zdravje, šport in gibanje, umetnost in tehnologije smo pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Olimpijskim komitejem RS-a, v sklopu katere bodo strokovnjaki z različnih področij predstavili, kako lahko otroke in mlade seznanimo z ustvarjalno, varno in zdravo rabo tehnologij. Med pomembnejšimi dogodki so bile predstavitve drugega nacionalnega meseca skupnega branja, prvega tedna slovenskega filma ter dveh novih izbirnih predmetov ‒ film in filmska vzgoja.

 

S Kulturnim bazarjem, kjer združimo moči Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije, želimo doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo. Izvršni producent Kulturnega bazarja, sedaj že tradicionalne prireditve, je od samega začetka leta 2009 Cankarjev dom v Ljubljani.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter