domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

1. konferenca PODVIG

Ljubljana, 27.06.2019

Danes je na Brdu pri Kranju potekala 1. konferenca Podvig, na kateri smo govorili o pomenu razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem ter širšo skupnostjo. V ta namen smo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji v prvem letu projekta razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor, s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu je na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev, zato je osrednja vloga v projektu razvijanje prožnih oblik učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost v projektu je posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Uvodoma je zbrane na konferenci nagovoril dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ki je poudaril, da na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo skušamo s projekti podpreti in spodbujati pridobivanje znanj in veščin, ki so pomembna za življenje in nadaljnje izobraževanje. Poudaril je, da je v času izobraževanja potrebna vztrajnost, napor in red, ki posameznikom tudi kasneje v življenju pomagajo izkoristiti priložnosti in zamisli ter jih pretvoriti v vrednost za druge, ko mladostniki vstopajo v svet študija, na trg dela, in se kot odrasli srečujejo z novimi izzivi na svoji življenjski poti.  Dejal je, da imajo mladi v Sloveniji  možnost kvalitetnega izobraževanja, ki deluje po celotni vertikali v javnem sistemu ter dodal, da je temelj dobrega šolskega sistema tudi skrb za vse tisto, kar oblikuje človeka v najširšem pomenu besede. Ob koncu je vsem udeležencem zaželel uspešno delo, izmenjavo izkušenj, dobrih praks ter izzivov za naprej.

Dr. Anton Polšak je povedal, da so prizadevanja v Evropi usmerjena v razvijanje kompetenc podjetnosti kot ene izmed osmih kompetenc vseživljenjskega učenja, ki jih mora imeti vsak človek, da se lahko sooča z življenjskimi izzivi. Ustvarjalnost je na primer pomembna tako v šolskem prostoru, kot tudi pri poklicnem napredovanju ali za nove poslovne ideje. Prevzemanje pobude, privabljanje in vključevanje drugih k uresničevanju naših zamisli, sodelovanje z drugimi so uporabne spretnosti, tako v gimnaziji kot tudi kasneje, ko morda zbiramo finančna sredstva za lokalno športno ekipo ali ustanavljamo novo socialno podjetje. In lahko bi našteli še marsikatero kompetenco podjetnosti, ki je prisotna na vseh življenjskih področjih, je poudaril.

O pomenu razvoja kompetenc podjetnosti so v nadaljevanju na okrogli mizi spregovorili posamezniki, ki slednje tudi uspešno živijo in udejanjajo, bodisi znotraj šolskega prostora, bodisi zunaj njega: na trgu dela, v svetu podjetništva, v svetu športa, na področju medsektorskega sodelovanja in v življenju na splošno: Jožef Schwarzman, solastnik podjetja Schwarzmann, ekonomist, je podjetje ustanovil pri petindvajsetih letih,  Franci Petek, direktor Smučarske zveze Slovenije in nekdanji uspešen smučarski skakalec, Edvard Sternad, ki v zadnjem obdobju deluje na področju komunikacijsko sodelovalnih izobraževalnih platform, Bor Kolar Bačnik, uspešen gimnazijec ter zlat tekmovalec s področja kemije na domačih in tujih tekmovanjih, Andreja Ahčin, ravnateljica Srednje šole in gimnazije Biotehniškega centra Naklo ter Rok Lipnik, učitelj matematike na Gimnaziji Celje-Center, IKT zanesenjak ter pristaš novih pristopov, zagovornik formativnega spremljanja in problemskega pouka.

Na poti uresničitve svojih želja, idej, vizije pa se vedno soočamo tudi z izzivi in težavami. Ameriška pisateljica, Harriet Stowe pravi “Ko se znajdeš v težavah in ti gre vse narobe, ko se ti zazdi, da ne boš zdržal niti trenutka več, tedaj nikoli ne odnehaj, kajti to je pravi čas in kraj, da se bo obrnilo na bolje.”

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter