domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

V digitalni bralnici so objavljeni Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (veljavnost od 17. 7. 2015), skupaj s kriteriji za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč za točno določene skupine otrok.

Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči.

Zakonske podlage

Usmerjanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Spoštovani, 
obveščamo vas, da se Zavod RS za šolstvo, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, seli iz prostorov na Privozu 11 v nove prostore na

Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, 7. nadstropje
Dunajska cesta 104, Ljubljana

Selitev bo potekala od srede, 29.maja 2019 do ponedeljka, 3. junija 2019.

V tem času bo motena povezava po telefonu kot tudi po elektronski pošti, zato vse uporabnike naših storitev prosimo za razumevanje. Potrudili se bomo, da bomo na vaša sporočila odgovorili v najkrajšem možnem času.

Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Privoz 11
1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/241 19 50, 01/241 19 51 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
E-pošta: usmerjanje@zrss.si

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter