domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Narodnostno šolstvo v Porabju na Madžarskem

Narodnostno šolstvo v Porabju na Madžarskem naj bi imelo izjemno pomembno vlogo pri usvajanju in ohranjanju maternega jezika manjšine, pri ozaveščanju narodnostne pripadnosti in razvijanju kulturne identitete. Uresničevanje teh nalog osmišlja program narodnostnih šol, ki naj bi postale središča narodnostnega življenja.

Posebni nalogi narodnostnih šol sta v prvi vrsti ohranjanje jezika in identitete narodnostne skupnosti kot tudi integracija manjšine v večinsko družbo.

V Porabju približno 260 otrok obiskuje 5 narodnostnih vrtcev, 2 dvojezični osnovni šoli (Gornji Senik in Števanovci), OŠ v Monoštru in gimnazijo ter srednjo strokovno šolo v Monoštru. DOŠ na Gornjem Seniku izvaja dvojezični pouk od leta 2005, DOŠ Števanovci pa od leta 2007. Na teh dveh šolah se poučuje slovenski jezik kot narodnostni jezik za vse učence po 5 ur tedensko, vsi imajo eno +uro spoznavanja slovenstva, pri 50 % drugih predmetov pa je delna dvojezičnost. Šole izbirajo za dvojezični pouk predmete, za katere imajo dvojezične učitelje. Na OŠ Istvána Széchenyija in OŠ Aranya Jánosa v Monoštru je slovenski jezik možen kot predmet – pet ur tedensko – ali kot krožek, dve uri tedensko. Tako na gimnaziji kot srednji strokovni šoli je slovenski jezik samo predmet s statusom narodnostnega oziroma tujega jezika.

Kontakt

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter