domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Slovenci po svetu

Dopolnilni pouk slovenščine v evropskih državah:

Dopolnilni pouk slovenščine v tujini financira in organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, strokovno podporo pa nudi Zavod RS za šolstvo. Cilj dopolnilnega pouka je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri Slovencih po svetu, krepitev njihove slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino.

Pouk lahko obiskujejo Slovenci in njihovi potomci, namenjen je otrokom od starosti 4 let, mladostnikom in odraslim. Poteka na podlagi učnega načrta in sicer na različnih ravneh: začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni. V šolskem letu 2015/16 pouk organiziramo v 14 evropskih državah, obiskuje ga okrog 1600 udeležencev, od tega 900 otrok, 43 otrok pa se uči slovenščino na daljavo. Slovenščino poučuje skupaj 37 učiteljev, od tega 14 napotenih, 16 nenapotenih in 7 na daljavo.

Na ZRSŠ izvajamo strokovna izobraževanja učiteljev, spremljamo njihovo pedagoško delo v tujini, nabavljamo učna gradiva in pripomočke, organiziramo vsakoletno poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla iz tujine ter spremljamo različne dejavnosti ob/pri pouku (ekskurzije v Slovenijo, šolske povezave, itd.).

Pouk slovenščine v prekomorskih državah:

Pouk slovenščine je organiziran tudi v prekomorskih državah (ZDA, Kanada, Argentina, Brazilija, Avstralija) in v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu organiziramo strokovne seminarje za učitelje slovenskih šol v izseljenstvu,

Stičišče – slovenščina za Slovence po svetu

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter