Matematično izobraževanje – pomembno, zanimivo in uporabno (MERIA)

Trajanje projekta: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019. Osnovni cilj projekta MERIA je spoučevanjem, ki temelji na preiskovanju, v srednjih...

Trajanje do 31. 08. 2019, Arhiv

Scientix 3

European Schoolnet  organizira in vodi Evropsko spletna skupnost za naravoslovno izobraževanje Scientix http://www.scientix.eu/ . V okviru Scientix-a je bilo izpeljano več Scientix...

Trajanje do 31. 12. 2018, Arhiv

Profesionalno učenje v kompleksnih okoliščinah s pomočjo razmisleka (PROLEA)

Namen projekta je šolske time usposobiti za poglobljeno razumevanje in spodbujanje profesionalnega učenja na šolah (s pomočjo razmisleka in uporabe različnih orodij in strategij) za...

Trajanje do 01. 09. 2018, Arhiv

Youth Start – Podjetnostni izzivi

Trajanje projekta: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 Podjetnost, ki se pojavlja v kombinaciji s samoiniciativnostjo, je ena izmed...

Trajanje do 30. 06. 2018, Arhiv

MENTEP

Predvideno trajanje projekta: 1. 3. 2015 – 31. 5. 2018 Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse – namen projekta je preveriti...

Trajanje do 31. 05. 2018, Arhiv

LINPILCARE

Predvideno trajanje projekta: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017 Povezovanje raziskovanja učiteljeve lastne prakse in izsledkov raziskav v učečih...

Trajanje do 31. 08. 2017, Arhiv

Inovativna učna okolja za delo z nadarjenimi dijaki

Ključni cilj: zasnovati mrežo podpore med vključenimi šolami za sprotno izmenjavo izkušenj in modelov, za obravnavo izvedbenih in strokovnih rešitev...

Trajanje do 31. 12. 2016, Arhiv

Inovacijski projekti

Inovacijski projekti posodabljajo vzgojo in izobraževanje neposredno, v skladu s pričakovanji in priložnostmi v učnih okoljih ter z zmožnostmi učečih...

Trajanje do 31. 08. 2016, Arhiv

Slovenski učni krogi

Učni krogi potekajo po metodologiji, ki stimulira vseudeležence k ativnemu sodelovanju in odgovornemu opravljanju vseh nalog. Raziskovanje v slovenskih in...

Trajanje do 01. 05. 2016, Arhiv

KEPASS

Projekt KEPASS, v slovenščini Program izmenjave znanja za jadranski šolski sistem, je soustanovila Evropska unija z namenom povezati šolske sisteme,...

Trajanje do 31. 10. 2015, Arhiv

Inovativna pedagogika 1:1

Sodobna »informacijska« družba podprta s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi procesi v vzgojno izobraževalnih zavodih na eni strani tako ustvarja nove potrebe...

Trajanje do 30. 06. 2015, Arhiv

Creative Classroom Lab

Creative Classroom Lab oziroma Ustvarjalni razred je projekt, ki ga predstavljamo tukaj.

Trajanje do 31. 05. 2015, Arhiv