Zgodovina v šoli (1/2020)

revija / OŠ – predmetni pouk, srednja šola / Zgodovina / leto izida: 2020 / 96 str.

ISSN 1318-1416 / oznaka artikla: 9102

20,00 

Kategoriji: ,

Opis

Ker sta veščini ustvarjalnosti in inovativnosti – poleg kritičnega mišljenja, sodelovanja in komuniciranja ter digitalnih veščin – ključni vseživljenjski veščini, smo jima posvetili posebno tematsko številko revije Zgodovina v šoli. V rubriki Izpostavljamo je spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti pri pouku zgodovine namenjenih pet člankov, in sicer didaktičnoteoretični pregled s primeri za zgodovino, sledijo primeri dobre prakse ustvarjalnega in inovativnega učenja na primeru avtentičnih nalog pri obravnavi zgodovine 19. stoletja, pri projektnem učnem delu na primeru lokalne zgodovine, na primeru projektnega učnega dela pri obravnavi dolenjske bronaste dobe in halštatske kulture ter pri pripravi ustvarjalnih in inovativnih izdelkov – frazemov iz različnih zgodovinskih obdobij. Preostali didaktični članki se nanašajo na formativno spremljanje pri obravnavi zgodovinskega pomena Primoža Trubarja, raziskavi o poznavanju zgodovinske vloge generala Rudolfa Maistra ter pedagoški arhivski delavnici. Sledi še predstavitev knjige dr. Jurija Perovška o Slovencih in slovanskem svetu, ki jo je izdal Inštitut za novejšo zgodovino.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-1416