Zgodovina v šoli (1/2019)

revija / OŠ – predmetni pouk, srednja šola / Zgodovina / leto izida: 2019 / 97 str.

ISSN 1318-1416 / oznaka artikla: 9102

20,00 

Kategoriji: ,

Opis

Tematsko številko revije Zgodovina v šoli smo tokrat namenili avtentičnemu učenju in možnostim učenja zgodovine na avtentičen način. Uvodna članka v rubriki Izpostavljamo tako prinašata teoretsko ozadje avtentičnega učenja, tipične pristope k avtentičnemu učenju pri pouku zgodovine ter prikaz avtentičnega učenja na primeru dela s primarnimi zgodovinskimi viri, konkretneje slovenskega taborskega gibanja v 19. stoletju. Tudi rubrika Izmenjujemo izkušnje prinaša prikaze avtentičnega učenja; pišemo o tem, kako se lahko zgodovinske osebnosti in dogodki povežejo in oživijo v računalniški igri, srečamo se z novim modelom ekskurzije ob konkretnih primerih spoznavanja novejše zgodovine ilirskobistriškega območja, sledi primer obiska spominskega muzejskega prostora nekdanjega koncentracijskega taborišča Ljubelj jug in zapis o medpredmetnem sodelovanju, pri katerem dijaki s samostojnim delom poglabljajo svoje znanje o dogodkih prve in druge svetovne vojne ob branju leposlovja.

Analiza mature iz zgodovine in maturitetnih izpitnih pol od leta 2012 do leta 2018 prek pregleda uspešnosti oz. neuspešnosti pri nalogah daje orientacijo glede poudarkov pri načrtovanju pouka.

Mednarodni projekt Crocus vključuje številne šole, ki s sajenjem rumenih žafranov (lat. Crocus), avtentično ohranja spomin na šest milijonov žrtev holokavsta med Judi, zlasti med otroki.

Številko sklenemo s poročilom o pomenu novega priročnika za učitelje zgodovine z naslovom Formativno spremljanje pri zgodovini.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-1416