Zgodovina v šoli (1/2018)

revija / OŠ – predmetni pouk, srednja šola / Zgodovina / leto izida: 2018 / 96 str.

ISSN 1318-1416 / oznaka artikla: 9102

20,00 

Kategoriji: ,

Opis

Aktualna številka revije Zgodovina v šoli je tematska, namenjena veščinam kritičnega mišljenja pri pouku zgodovine, ki jih lahko s pomočjo dela z zgodovinskimi viri zelo učinkovito spodbujamo in razvijamo pri pouku zgodovine; prilagojeno šolskim razmeram in razvojni stopnji učencev, omogoča, da učenje zgodovine postane atraktivnejše, predvsem pa prispeva k trajnejšemu in bolj poglobljenemu vsebinskemu znanju in obvladovanju veščin, ki jih bodo učenci rabili v bodočem poklicu in nadaljnjem življenju.

V reviji tematiko obravnavamo v petih člankih; v uvodnem so prikazani nekateri temeljni miselni procesi učinkovitega kritičnega mišljenja. Sledijo članki o posebnostih kritičnega mišljenja pri pouku zgodovine; prvi je v povezavi z delom z zgodovinskimi viri in nato trije primeri iz šolske prakse, pri katerih sta spodbujanje in razvijanje veščin kritičnega mišljenja pri delu z zgodovinskimi viri prikazano na obravnavi konkretnih učnih tem iz slovenske zgodovine 20. stoletja. Možnosti medpredmetnega povezovanja z ekskurzijo v srednjeveško Škofjo Loko so predstavljene na primeru izbirnih predmetov Odkrivajmo preteklost svojega kraja in Likovno snovanje; med drugim za konec objavimo zanimive izdelke učencev.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-1416