Vzgoja in izobraževanje (3-4/2018)

revija / vse / Splošno / leto izida: 2018 / 112 (80 revija + 32 priloga)

ISSN 0350-5065,priloga 2385-8826 / oznaka artikla: 9101

25,00 

Opis

Spodbujanje čustvenega in socialnega učenja oz. opismenjevanja je v naših šolah še marsikje tabu. Velikokrat se ga lotijo šele ob reševanju pojavov nasilja. Raziskave potrjujejo velik vpliv odnosa učiteljev do učencev na uspešnost učencev ter vpliv dobrih medvrstniških odnosov na občutek lastne zmožnosti in vrednosti.

O spodbudnem in varnem učnem okolju pišemo tudi v tokratni številki: s teorijami osvetljujemo pomen socialnega in čustvenega učenja, postrežemo z ugotovitvami raziskav o tem, kako pomembni so za učni uspeh in zadovoljstvo v šoli odnosi, in ilustriramo s primeri, kako konkretno lahko k temu prispevamo v šoli.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 0350-5065,priloga 2385-8826