Vzgoja in izobraževanje (1-2/2018)

revija / vse / Splošno / leto izida: 2018 / 112 (80 revija + 32 priloga)

ISSN 0350-5065,priloga 2385-8826 / oznaka artikla: 9101

25,00 

Opis

Dvojna številka revije Vzgoja in izobraževanje in priloge Učiteljev glas v ospredje postavlja dva projekta, v katera je bil skupaj z več deset šolami vključen tudi ZRSŠ. Projekta, namenjena krepitvi učečih se skupnosti in profesionalnemu učenju učiteljev (ProLEA in Linpilcare), sta spodbudila sodelujoče šole, da so na podlagi skupnih izhodišč, strategij in orodij spisale čisto svoje zgodbe, prilagojene lastnim potrebam, zmožnostim in okoliščinam.

Ustvarjanje učeče se skupnosti je odločilno povezano z vključujočim in razporejenim vodenjem in pri tem so nenadomestljivi ravnatelji, ki znajo vse člane svoje skupnosti vključiti v ustvarjanje učeče se skupnosti. V tokratni številki revije in njene priloge smo zato dali glas takim ravnateljem in skupaj s šolskimi timi popisali zgodbe šol, ki živijo kot učeče se skupnosti.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 0350-5065,priloga 2385-8826