-47 %

Telo v zvoku

Gibalno-glasbene igre za otroke s polževim vsadkom

Barbara Tetičkovič, Sergeja Grögl

priročnik za učitelje, drugo učno gradivo, zbirka nalog / osnovna šola, OŠ – razredni pouk, predšolska vzgoja, osnovne šole s prilagojenim programom / Glasbena vzgoja, Podaljšano bivanje, Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, Šolsko svetovalno delo / leto izida: 2011 / 168 str.

ISBN 978-961-234-944-8 / oznaka artikla: 6190

19,00  10,00 

Opis

Avtorici s kratkimi navodili in iskrivimi ilustracijami predstavljata igre, ki so v prvi vrsti namenjene otrokom s polževim vsadkom, a so zaradi svoje univerzalnosti in izvirnosti primerne tudi za delo z gluhimi in naglušnimi otroki, z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, z otroki z MAS, pa tudi za delo z otroki v rednih programih vrtcev in šol in ne nazadnje, za delo in igranje z otroki doma, v družinskem ali prijateljskem krogu. Kot pravita avtorici, z igrami usvajamo prostor, časovne, številčne, prostorske odnose, razvijamo koordinacijo, strpnost, prijateljske odnose, opazovanje drugih otrok, spoznavanje in sprejemanje itd. Vaje v obliki iger spodbujajo razvoj poslušanja, t.j. spodbujajo avditivni kanal, krepijo sluh brez vidnih dražljajev, ki bi lahko ponudili odgovore. Vse igre, pri katerih so uporabljeni inštrumenti, glasba ali verbalna navodila, se izvajajo tako, da otroci stoodstotno izkoristijo svoj slušni potencial ter uporabijo vso pozornost in zbranost, da dobro izvedejo vajo. Ob tem pa igre vodijo k spontani komunikaciji, pomagajo oblikovati glasove, besede, stavke in na koncu preproste ali zahtevnejše dialoge ter dramatizacije, ki razveseljujejo otroke na različnih razvojnih stopnjah.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Predmet/-i

, , ,

Stopnja izobraževanja

, , ,

Vrsta gradiva

, ,

ISBN 978-961-234-944-8