Šolsko svetovalno delo (3/2020)

Revija
Osnovna šola, srednja šola, dijaški domovi
Šolsko svetovalno delo
2020
48  str.

11,00 

Opis

V pričujoči številki smo zbrali tri članke na temo socialno čustvenega učenja in učenja na daljavo v času koronavirusa. Anica Mikuš Kos opozarja na sistemsko razvijanje prostovoljstva v šolah, kolegica iz šole opisuje, kako si je organizirala delo v tem času, na zavodu za šolstvo pa smo svetovalke prek spletne učilnice poskušale po svojih močeh podpirati praktike v šolah. Med strokovnjaki se povečuje zavedanje, da je treba socialno čustvene kompetence integrirati v šolski kurikul. V projektu ROKA v ROKI so prek celostnega pristopa, v katerega so vključili celotne šolske skupnosti, preizkušali program za razvijanje teh kompetenc. Avtorica članka o selektivnem mutizmu strokovno in hkrati razumljivo predstavlja dokaj redko čustveno anksiozno motnjo, ki je velika ovira za otroke pri njihovem socialnem in intelektualnem funkcioniranju in izziv za vse, ki se srečujejo in delajo z njimi. Na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Ljutomeru posebno pozornost posvečajo učencem, ki živijo v nespodbudnem okolju in imajo zaradi tega učne in druge težave. Oblikovali so delavnice za razvijanje samopodobe ter za krepitev fine motorike, motivacije in socialnih veščin. V rubriki V branje si lahko preberete recenzijo monografije o konceptualnih podlagah ter kompetencah pedagoga kot posebnega strokovnjaka za razvojno in svetovalno delo v pedagoških institucijah. Na koncu objavljamo kratek prispevek v spominu pokojnemu Benjaminu Jurmanu, ki je pomembno vplival na razvoj svetovalne službe v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.