Šolsko svetovalno delo (2-3/2019)

revija / osnovna šola, srednja šola, dijaški domovi / Šolsko svetovalno delo / leto izida: 2019 / 64 str.

ISSN 1318-8267 / oznaka artikla: 9108

22,00 

Opis

Vodilna tema dvojne številke predstavlja socialni krogotok kot najbolj primeren način odzivanja človeka na dražljaje iz okolja in izpostavlja varen prostor, ki ga vzpostavijo odrasli za socialno in čustveno učenje otrok. Analize in prikazi prinašajo raznolike teme; pišemo o programu To sem jaz, ki daje dobre rezultate z vidika razvijanja socialnih in čustvenih veščin učencev. Zanimiva sta pregled in analiza objavljenih člankov v prvih dvajsetih letih izhajanja revije Šolsko svetovalno delo. Sledi raziskava o kompetencah pedagogov v šolski svetovalni službi, za katere razvoj je pomembna podpora šolske politike tako na ravni sistema kot na ravni vsake šole. Zelo priporočljivo je slediti smernicam in napotkom za pisanje poročil o otrocih s posebnimi potrebami, predvsem pa je treba pred začetkom razmisliti o ključnih vprašanjih, da je poročilo pomoč otroku pri premagovanju težav. Pišemo še o projektu, ki skrbi za socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in služi kot vmesnik med šolo in trgom dela, pri čemer opozarjamo na potrebnost sistemske ureditve tega problema. Poročila prinašajo prispevek o povezovanju svetovalnih delavk v okviru lokalne akcijske skupine z namenom omogočiti otrokom, mladostnikom in njihovim staršem možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Sledi predstavitev Društva psihologov Slovenije in še posebej njegove sekcije za vzgojo in izobraževanje. Revijo sklenemo s prispevkom o sistemskem povezovanju institucij v lokalnem okolju, ki je zelo koristno pri prepoznavanju in strokovni obravnavi medvrstniškega nasilja in drugih rizičnih vedenj na šolah.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-8267