Šolsko svetovalno delo (1–2/2020)

revija / osnovna šola, srednja šola, dijaški domovi / Šolsko svetovalno delo / leto izida: 2020 / 96 str.

ISSN 1318-8267 / oznaka artikla: 9108

22,00 

Opis

V tej tematsko obarvani dvojni številki smo zbrali prispevke, ki vsak s svojega zornega kota utemeljujejo potrebo po celostnem pristopu pri preprečevanju in procesnem ravnanju v primerih nasilja. Objavljamo raziskavo o psihološkem pogledu na pojav fazaniranja z namenom spodbujati učitelje k pogovoru z dijaki ter vzpostavitvi pozitivnega vzdušja v šoli. Sledi raziskava o pojavnosti in nekaterih značilnostih spolnega nasilja med slovenskimi osnovnošolci. Namen programa NEON – Varni brez nasilja je krepiti varovalne dejavnike otrok in mladostnikov, njihovih staršev ter zaposlenih v vzgojno izobraževalnih zavodih pred različnimi oblikami nasilja – medvrstniškega, spolnega in spletnega. Nekaj smernic in možnih načinov delovanj ponudi članek o preprečevanju medvrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in identitete. Rubriko sklenemo z dvema prispevkoma o spletnem nasilju. Tematski del številke zaokrožuje intervju z Igorjem Arehom, strokovnjakom s področja forenzične psihologije. Čisto na začetek smo uvrstili še en intervju, in sicer s Tanjo Bezič, ki je na področju šolskega svetovalnega dela in naše revije pustila trajen pečat. Na koncu objavljamo prispevek nove članice našega uredniškega odbora Sandre Jensen o šolskem socialnem delu v Avstriji.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-8267