Slovar slovenskega knjižnega jezika v šolski praksi

Iva Potočnik, Mojca Cestnik

priročnik s CD-jem / osnovna šola / Slovenščina / leto izida: 2012 / 116 str. + 262 str. na zgoščenki

ISBN 978-961-03-0023-6 / oznaka artikla: 6213

29,90 

Kategoriji: ,

Opis

Slovar slovenskega knjižnega jezika v šolski praksi je vodnik za uporabo enojezičnega Slovarja slovenskega knjižnega jezika in predvsem njegove elektronske oblike v osnovnošolski praksi. Gradivo je namenjeno osnovnošolcem in njihovim učiteljem. Predstavlja, kako uporabljati Slovar v knjižni in predvsem elektronski obliki – kdaj, kje, čemu z njim uresničevati različne cilje učnega načrta. Gradivo kaže poti, kako s Slovarjem vstopati v besedoslovje, frazeologijo, pravopis itd., kako informacije zbirati in izbirati ter v katerih okoliščinah jih uporabiti. Pri tem je osnovnošolska stopnja izobraževanja še posebej pomembna, ker privzgaja poznejše izobraževalne navade, torej tudi vseživljenjsko učenje.

Vodnik vsebuje zgoščenko z delovnimi listi, ki jih lahko učitelj vsebinsko in oblikovno prilagodijo svojim učencem, njihovim primanjkljajem, znanju in ciljem pouka. Namen tega gradiva je učitelje spodbuditi tudi k lastni ustvarjalnosti in uporabi slovarjev pri pouku.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-03-0023-6