Sijaj, sijaj, sončece!

Vodnik za opazovanje v naravi in uporabo izkušenj za dejavnosti z otrokom z motnjo v duševnem razvoju, zbirka Modeli poučevanja in učenja

Marija Cerar, Marija Habjan, Nevenka Rebič

priročnik za učitelje / osnovne šole s prilagojenim programom / Splošno / leto izida: 2004 / 146 str.

ISBN 961-234-501-1 / oznaka artikla: 6029

20,66 

Opis

Dejavnosti za spodbujanje in podpiranje razvoja otrok na kognitivnem, gibalnem in socialnoemocionalnem področju razvoja so uokvirjene v sedem tematskih sklopov, povezanih s sprehodi ali izleti v naravo. Vsak tematski sklop izhaja iz neposrednega otrokovega opazovanja rastlin, živali, stvari ali dogajanja v naravi in iz te izkušnje izpeljuje najrazličnejše dejavnosti v naravi in doma. Vsebine tematskih sklopov izhajajo iz naravnih okolij, kot so potok, travnik, gozd idr. in se v nekaterih primerih povezujejo z letnimi časi. Velika prednost priročnika je v bogastvu idej za rabo izkušenj bivanja v naravi kot izhodišča za učenje.

Odlika priročnika je v postavljanju otroka, njegovih zmožnosti, želja in interesov v ospredje ter v opogumljanju staršev, da opazujejo svojega otroka, se odzivajo na njegove pobude ter ga spodbujajo v samostojnosti in ustvarjalnosti.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

, ,

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISBN 961-234-501-1