Od načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja znanja kemije v osnovni šoli

K novi kulturi pouka

Mariza Skvarč, idr.

priročnik za učitelje / osnovna šola, osnovna šola / Kemija / leto izida: 2004 / 100 str.

ISBN ISBN 961-234-494-9 / oznaka artikla: 6006

17,11 

Opis

V prvem delu vodnika je objavljen izsek iz letne priprave, priprava na pouk, primeri delovnih listov in nalog za preverjanje in pisno ocenjevanje znanja ter kriteriji za preverjanje in ocenjevanje znanja. Na primeru enega od vsebinskih sklopov iz učnega načrta za kemijo v devetletni osnovni šoli je predstavljena pot načrtovanja pouka od letne priprave do priprave na pouk s poudarkom na ciljnem načrtovanju pouka, izboru dejavnosti, ki omogočajo učencem razvijanje procesnih znanj, načrtovanju načinov in kriterijev za sprotno in končno preverjanje in ocenjevanje znanja. Pri tem proces učenja temelji na dejavnosti učencev, učitelj nastopa v vlogi usmerjevalca, spodbujevalca, ki ugotavlja, ali učenci sledijo zastavljenim ciljem. Drugi del vodnika vsebuje zbirko taksonomsko razdelanih nalog, urejenih po posameznih vsebinskih geslih. Poleg avtorice in urednice vodnika Marize Skvarč sta naloge za posamezna vsebinska gesla prispevali Stanka Preskar in Martina Tratnjek.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISBN ISBN 961-234-494-9