Matematika v šoli (1/2022)

13,00 

Kategoriji: ,
Oznaka:

Opis

 

V tokratni številki revije Matematika v šoli pišemo o vrednotenju matematičnega znanja na splošni maturi. V prispevku je obravnavana novost s stališča sestavljanja nalog in deloma tudi s stališča strategije priprave na maturo v novih okoliščinah.

E-pouku matematike na daljavo v osnovni in srednji šoli je prinesel veliko izzivov, ki so povzročili tudi spremembo pri pristopih poučevanja matematike. Povzemamo zapise o izkušnjah učiteljev z uporabo digitalne tehnologije pri učencih s posebnimi potrebami, nadarjenih učencih in učencih tujcih. Navajamo tudi, kaj so učitelji po obdobju pouka na daljavo ohranili pri poučevanju v živo.

V rubriki Iz razreda je predstavljenih pet primerov izvedbe pouka matematike v različnih okoliščinah, dva osnovnošolska in trije srednješolski primeri. Pri vseh primerih avtorji opisujejo, kako so v pouk smiselno vključili digitalno tehnologijo: spletno okolje MS Teams, spletno učilnico (priprava in izvedba aktivnosti Delavnica), lastne videoposnetke z matematično vsebino, program dinamične geometrije, svetovni splet …

Ena izmed dejavnosti učiteljev, članov mednarodnega projekta TIME (Teachers’ Inquiry in Mathematics Education), je bila načrtovati učno uro, omogočiti spremljavo izvedbe, opraviti njeno analizo in v izmenjavi mnenj učiteljev, ki so spremljali izvedbo, iskati možnosti za izboljšave. Učitelji iz gimnazije v Zagrebu so izbrali vsebino Logaritamska skala, kot uvod v vsebine o logaritemski funkciji, obravnavane v tretjem letniku po eksponentni funkciji.

V članku Učne težave pri matematiki sta opisani obe podskupini specifičnih učnih težav pri matematiki – specifične aritmetične učne težave ter diskalkulija, predstavljene pa so tudi nekatere dejavnosti in didaktični pripomočki, ki so nastali na podlagi prepletanja dodatne strokovne pomoči in matematike v osnovni šoli.

Predstavljen je 14. matematični maraton, ki so ga organizirali na gimnaziji in ekonomski srednji šoli v Trbovljah.

Pišemo o uporabi aplikacije Actionbound pri pouku matematike. Dijaki v manjših skupinah rešujejo matematične naloge, opravljajo domiselne izzive ter pri tem raziskujejo domači kraj s pomočjo svojih pametnih telefonov.

Članek Število pi (π), obseg kroga in dan števila π, prestavi konkreten primer, kako lahko učenci na raziskovalen način spoznajo število pi. Sledi predstavitev delavnic ob praznovanju dneva pi.

Kakšno je razmerje med premerom krožnice in stranico kvadrata na sloviti skici Leonarda da Vincija Vitruvijev človek si preberite v članku iz rubrike Matematika skozi zgodovino.

Vabljeni k naročilu, branju in soustvarjanju naše revije.

 

 

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, , ,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-010x
Število strani 64. str
Format A4