Kako poučevati geografijo

Didaktika pouka

Slavko Brinovec

priročnik za učitelje / osnovna šola, OŠ – predmetni pouk, srednja šola / Geografija / leto izida: 2004 / 298 str.

ISBN 961-234-509-0 / oznaka artikla: 6023

51,33 

Kategorija:

Opis

Priročnik za učitelje geografije je zasnovan tako, da teoretična izhodišča spremljajo primeri iz prakse. Vsebina priročnika je razdeljena in sistematično obdelana v več vsebinskih sklopih, ki obravnavajo didaktiko geografije na splošno, elemente načrtovanja pouka geografije, didaktična načela, učne oblike, projektno delo, metode, pripravo na pouk, izobraževalno tehnologijo, terensko delo, ekskurzijo, kartografijo, ureditev geografske učilnice, učila itn. Priročnik je privlačno opremljen, besedilo dopolnjuje več kot dvesto barvnih fotografij, shem in ilustracij.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISBN 961-234-509-0