Kako do bolj kakovostnega znanja zgodovine

Zbirka K novi kulturi pouka

idr.

priročnik za učitelje / osnovna šola, OŠ – predmetni pouk, srednja šola / Zgodovina / leto izida: 2005 / 128 str.

ISBN 961-234-470-1 / oznaka artikla: 5980

19,20 

Kategorija:

Opis

Sodobni pogledi na pouk, poučevanje, učenje in znanje zahtevajo sodobnejše načine preverjanja in ocenjevanja znanja in celotnega procesa pouka. Knjiga seznanja bralca z novejšimi pojmovanji in načini poučevanja in učenja, v njej so razloženi različni načini poučevanja in učenja s pomočjo zgodovinskih virov, kakovostnejše snovanje učnih ciljev in izbor učnih vsebin v sklopu sprotnih in letnih priprav na pouk ter oblike in kriteriji preverjanja in ocenjevanja znanja. Posamezne sprotne priprave vključujejo tudi primere obrazcev za samorefleksijo – samovrednotenje in samoocenjevanje učencev. V vodniku objavljene naloge so zasnovali učitelji projektnih skupin, ki razvijajo portfolio učenca pri pouku zgodovine in nove oblike preverjanja in ocenjevanja znanja.

Prvi natis 2003, ponatis 2005

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISBN 961-234-470-1