Individualizirani program – PREDNAROČILA zbiramo do 15. 7. 2023 izid: 30. 8. 2023 (redna cena 18,00€)

12,80 

Opis

Priročnik za kvalitetno pripravo in evalvacijo individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami temelji na sodobnih teoretičnih in empiričnih raziskavah ter primerih iz prakse.

  • Celovito in sistematično obravnava procesnost in vse ključne elemente individualiziranega programa,
  • jasno opredeljuje naloge članov strokovne skupine,
  • predstavi pomen aktivne vloge staršev in učenca,
  • prikaže načrtovanje konkretnih, merljivih ciljev in prilagoditev ter sprotno in končno evalvacijo učinkovitosti,
  • izpostavi pristop sodelovalnega poučevanja med učiteljem in izvajalcem DSP z možnimi modeli izvedbe,
  • pripomore k profesionalnemu razvoju pedagoških delavcev in kakovostnejšemu uresničevanja inkluzivne šole,
  • pomembno dopolnjuje skrb za celostno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.