Glasbeni kažipot 7–9

Priročnik za poslušanje glasbenih primerov pri pouku glasbene vzgoje v tretjem triletju osnovne šole

Mitja Reichenberg

priročnik za učitelje / OŠ – predmetni pouk / Glasbena vzgoja / leto izida: 2009 / 208 str.

ISBN 978-961-234-750-5 / oznaka artikla: 6140

5,00 

Kategorija:

Opis

S četrtim kažipotom je avtor sklenil serijo priročnikov, ki v skladu s kurikulom in učnimi načrti pomaga približati glasbeno govorico mladim poslušalcem. Avtor razlagalno, didaktično-metodično in glasbenoteoretsko obravnava predpisane in predlagane glasbene primere, zajete v učnem načrtu za glasbeno vzgojo v zadnjem triletju osnovne šole, ter priporoča, kako poslušati in razumeti glasbo s filozofskega, sociološkega, psihološkega, z muzikološkega in glasbenodidaktičnega vidika. Poslušanje glasbe povezuje tudi s filmom, saj je v filmih uporabljenih veliko glasbenih del. Podrobneje predstavi džez in zabavno glasbo kot glasbeni zvrsti, ki sta blizu mladim; učitelju pa v strnjeni obliki ponudi temeljne informacije o teh zvrsteh.

Priročnik je namenjen predvsem učiteljem glasbene vzgoje v tretjem triletju osnovne šole, uporaben pripomoček bo pri pouku glasbenih izbirnih predmetov (glasbena dela, glasbeni projekt), pa tudi učitelji glasbe v srednjih šolah bodo našli v njem kaj uporabnega.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-234-750-5