Glasbeni kažipot 4–6

Priročnik za poslušanje glasbenih primerov pri pouku glasbene vzgoje v drugem triletju devetletne osnovne šole

Mitja Reichenberg

priročnik za učitelje / OŠ – predmetni pouk / Glasbena vzgoja / leto izida: 2007 / 144 str.

ISBN 978-961-234-619-5 / oznaka artikla: 6118

5,00 

Opis

Avtor je v priročniku izbral »bisere« najpomembnejših glasbenih del iz domače in tuje glasbene zakladnice in z idejami dopolnil cilje glasbenih dejavnosti – področje poslušanja glasbe in le-to razširil tudi na področje filmske glasbe. Z razlago glasbenih del, oblik in zvrsti bogati kognitivno in afektivno področje v tem otrokovem starostnem obdobju. Priročnik spodbuja povezavo glasbe z govorico drugih zvrsti umetnosti: v njem boste našli gibalno-rajalne, plesne, likovne in besedne primere ter spodbude.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-234-619-5