Glasbeni kažipot 1–3

Priročnik za poslušanje glasbenih primerov pri pouku glasbene vzgoje v prvem triletju devetletne osnovne šole

Mitja Reichenberg

priročnik za učitelje / osnovna šola, OŠ – razredni pouk, predšolska vzgoja / Glasbena vzgoja / leto izida: 2005 / 110 str.

ISBN 961-234-543-0 / oznaka artikla: 6068

5,00 

Opis

S svojimi zanimivimi zamislimi je avtor priročnika nakazal različne poti, kako je mogoče otrokom približati glasbene pojme (ritem, zvočne barve, sozvočje, tonske višine in trajanje …). Učiteljice in učitelji lahko s pomočjo tega učnega pripomočka sistematično širijo glasbeno obzorje otrok – od natančnega poslušanja skladb ali njihovih delov prek analize poslušanega pa vse do zahtevnejšega prepoznavanja značajev v glasbenih pravljicah – in premagovati težave pri navajanju otrok na pravilno poslušanje in analiziranje glasbe. Otroci se bodo laže vživljali v glasbo in si bogatili svoj kognitivni in afektivni svet. Naučili se bodo vrednotiti glasbene stvaritve, prepoznati glasbene zvrsti ter znali izražati glasbo besedno, gibno in likovno.

Čeprav je priročnik grajen na izhodiščih učnega načrta za prvo triletje osnovne šole, bo tudi v predšolski vzgoji dobrodošel pripomoček vzgojiteljicam pri njihovem delu.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISBN 961-234-543-0