Glasba – Ustvarjalnost, preverjanje in ocenjevanje

Zbirka K novi kulturi pouka

Dimitrij Beuermann, idr.

priročnik za učitelje / glasbeno šolstvo, predšolska vzgoja, OŠ – razredni pouk, OŠ – predmetni pouk, osnovna šola / Glasbena vzgoja / leto izida: 2005 / 192

ISBN 961-234-522-8 / oznaka artikla: 6042

19,20 

Kategorija:

Opis

Vodnik je nastal v okviru prenove učnih načrtov v glasbenem šolstvu, ob upoštevanju Zakona o glasbenih šolah ter učnih načrtov za posamezne predmete v glasbeni šoli. Področji, ki sta obravnavani v gradivu – ustvarjalnost in preverjanje ter ocenjevanje znanja –, sta bili predstavljeni na študijskih skupinah, obravnavani na seminarjih in mnogokrat tudi uspešno preizkušeni pri delu z učenci.

Vodnik ponuja več primerov dobre prakse, ki se odlikujejo po zanimivem in uspešnem delu z učenci ter z dobrimi rezultati, hkrati pa se povezujejo s teoretičnimi principi učenja in poučevanja glasbe ter vrednotenja učenčevih dosežkov. S tem vodnik pomembno prispeva k doseganju ciljev glasbenega izobraževanja in hkratnem zadovoljevanju potreb in (ne nazadnje) želja učencev in staršev.

Avtorice objavljajo svoje izkušnje iz razreda (metode dela, didaktične pripomočke, didaktične igre …) in se dotikajo solfeggia, izvajanja in poslušanja glasbenih vsebin, glasbene teorije in možnosti vključevanja ustvarjalnosti v vsa štiri področja.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, , , ,

Vrsta gradiva

ISBN 961-234-522-8