Geografija v šoli (2/2018)

revija / vse / Geografija / leto izida: 2018 / 64 str.

ISSN 1318-4717 / oznaka artikla: 9106

13,00 

Kategoriji: ,

Opis

V drugi, vsebinsko in slikovno zelo pestri številki, si lahko preberete o izzivih vključujoče šole z vidika geografije, še zlasti z vidika razrednika in dobrih odnosov v razredu. V članku Kako poučevati geografijo učence in dijake s posebnimi potrebami so predstavljene nekatere možne rešitve pri delu z učenci s primanjkljaji na vidnem, slušnem in gibalnem področju.

Sledita dva prispevka o možnostih aktivne udeležbe dijakov pri pouku geografije v obliki samostojnega raziskovalnega dela: v prvem je s prvinami formativnega spremljanja predstavljen raziskovalno-projektni pristop na ožjem učnem sklopu pokrajin ob toku reke Savinje, v drugem pa je učiteljica geografije dijake odpeljala na ekskurzijo na območje Cerkniškega jezera in Škocjanskih jam.

Kolegi z Univerze na Primorskem predstavljajo štiri terenske vaje, ki so jih prilagodili za dijake in ki so del praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu geografija.

Ste vedeli, da obstajajo trije severi? Dijakinja Ana Golob v prispevku razloži vse tri severe, njihovo uporabnost in razlike.

Tokratni intervju je z Nevenko Cigler, dolgoletno urednico revije Geografija v šoli, v zanimivostih lahko berete o zunajnivojskem križanju vodotokov v Sloveniji, v Pedagoških orehih pa Igor Lipovšek razmišlja o pojmografiji.

Rubrika Aktualno vsebuje kratke novice o državnem tekmovanju iz znanja geografije, o Društvu mladih geografov Slovenije, konferenci SIRIKT, …

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 1318-4717