Formativno spremljanje kot podpora učencem s POSEBNIMI POTREBAMI

11,90 

Opis

V priročniku je opisano, kako s formativnim spremljanjem učinkovito podpremo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Opisani so primeri formativnega spremljanja pri:

– izvajanju DODATNE STROKOVNE POMOČI,

– izvajanju PRILAGOJENIH PROGRAMOV z enakovrednim in nižjim izobrazbenim standardom,

– vzgojnem DELU V DOMOVIH in

– izvajanju POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.

V priročniku opisana ORODJA vam bodo v pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami tako pri poučevanju učnih vsebin in socialnih veščin kot tudi pri poučevanju prilagoditvenih spretnosti in sprejemljivejših oblik vedenja.

V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

 

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-03-0432-6
Število strani 144 str.
Format A4