Ekonomija 4 – razvojne poti slovenskega gospodarstva

Učbenik za 4. letnik ekonomskih gimnazij

Nevenka Hrovatin, Tanja Batistič

učbenik / srednja šola / Ekonomija / leto izida: 2014 / 176 str.

ISBN ISBN 978-961-03-0128-8 / oznaka artikla: 6230

14,40 

Kategorija:

Opis

Učbenik Ekonomija 4 – Razvojne poti slovenskega gospodarstva je namenjen dijakom četrtega letnika ekonomskih gimnazij. Gre za drugo, posodobljeno in prenovljeno izdajo učbenika, ki poskuša upoštevati vse novosti po letu 2004, ko je izšla prva izdaja. Najpomembnejše novosti so vezane na vstop Slovenije v EU ter v Evropsko monetarno unijo, ki je prinesel pomembne spremembe na področju denarne in tečajne politike. Vsebina učbenika je začrtana z veljavnim učnim načrtom in je potrjena na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Avtorici sta si prizadevali upoštevati cilj uveljaviti aktivno učenje, v skladu s katerim dijak ne sme biti potisnjen v vlogo pasivnega bralca, prisiljenega, da si zapomni številna navedena dejstva. Zato sta izbrali za dijaka prijazen način pisanja, ki ga poskuša s številnimi dejavnostmi pritegniti k razumevanju, analiziranju in dodatnemu poglabljanju znanja oz. vsebin. Sodoben pristop sta poskušali upoštevati tudi z uporabo številnih spletnih virov, saj ti v vsakem trenutku omogočajo dijaku, da po eni strani lahko poišče sveže podatke in informacije in po drugi strani posodobi prikazane podatke.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISBN ISBN 978-961-03-0128-8