Sirikt2018

SIRIKT Skupaj v izzive • Addressing challenges together • 64 Formativno spremljanje znanja učencev s kvizi (Kahoot, Quizizz, Socrative, GoFormative ali SMART Response). Kaj bi izbrali učenci in kaj učitelji? Formative assessments process doing quizzes (Kahoot, Quizizz, Socrative, GoFormative or SMART Response). What would choose students and teachers? Peter Grbec , OŠ Antona Ukmarja, Koper Povzetek: Formativno spremljanje znanja učencev v obliki kvizov je postalo s pomočjo sodobne tehnologije enostavno kot še nikoli. Učence spodbuja k aktivnemu sodelovanju v razredu prav vsako šolsko uro in jih sprotno seznani z doseženim znanjem, ki ne pomeni pridobivanja ocen. Učenci imajo občutek, da se igrajo, da se počutijo slišane in vključene, hkrati pa učitelji dobimo koristno povratno informacijo o razumevanju učencev za lažje načrtovanje pouka in morebitno potrebno dodatno razlago snovi. Ker obstaja več kot 50 orodij ali aplikacij, kako izvajati formativno spremljanje znanja s pomočjo tablic, pametnih telefonov ali računalnikov se učitelji srečujemo z dilemo katero izbrati. V prispevku predstavljam aplikacijo Quizizz, ki je po mojem mnenju in mnenju učencev naj- bolj uporabna pri formativnem spremljanju znanja učencev. Po nekaj mesecih uporabe kar petih tipov aplikacij za formativno spremljanje znanja je 167 učencev od 7. do 9. razreda OŠ Antona Ukmarja v anketi odgovarjalo, katero aplikacijo bi izbrali za formativno spremlja- je znanja pri geografiji. Rezultati ankete so pokazali, da sta učencem najbolj všeč Kahoot in Quizizz (oba 35%), sledi Socrative (17%), SMART Response (11%) in GoFormative (2%). Quizizz je brezplačna zabavna igra s katero lahko formativno spremljaš napredek učencev. Učenci lahko igrajo Quizizz s katerokoli napravo, ki je povezana s spletom. Učitelj učencem posreduje šestmestno število za vstop v kviz, zato ni potrebna registracija učencev. Quizizz učenci rešujejo na svojih napravah, učitelj in učenci pa lahko v živo spremljajo napredek in uspešnost učencev. Po končanem kvizu učitelj dobi uporabne podatke o znanju za vsakega učenca in vsako vprašanje posebej. Zakaj so učenci izbrali Quizizz? Quizizz je barvit, prilagojen današnjim učencem z avatarji in memes na koncu vsakega vprašanja ter preprosto zabavno tekmovalen. Kot učitelj lahko potrdim, da med reševanjem Quizizza (tudi Kahoota) učence dobesedno slišiš, kako uživa- jo. Učenci dejansko dojemajo Quizizz kot nekaj lepega, nešolskega. Zakaj naj bi učitelji izbrali Quizizz? Quizizz je vizualno privlačen in enostaven za uporabo. Učitelj lahko izbira med že narejenimi javnimi kvizi ali naredi svoj kviz. Quizizz lahko učitelj uporabi kot zabavno preverjanje znanja na koncu ure ali teme ali pa da Quizizz za domačo nalogo in tako v obeh primerih dobi povratno informacijo o znanju vsakega učenca. V pri- merjavi s Kahootom ima Quizizz veliko prednosti za učitelja: ustvarjanje kviza je lažje in bolj intuitivno, Quizizz omogoča več tipov vprašanj (ne samo en pravilen odgovor, ampak tudi več pravilnih odgovorov), Quizizz omogoča do pet možnosti za odgovor (Kahoot štiri), prav

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3