UgotavljanjeMatematicnegaZnanja

148 Rutar, I. Z. (2004). Pristopi k poučevanju, preverjanju in ocenjevanju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2020, oktober 13). www.fran.si , Maribor, Slovenija. Suban, M. (2017). Učenje matematike s preiskovanjem. Vzgoja in izobraževanje, št. 4, let. XLVIII , Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Suban, M. e. (2018). Formativno spremljanje pri matematiki. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Škrinar Majdič, M. K. (2020, oktober 15). KUPM 2016 . From ZRSŠ: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/zbornik-prispevkov- kupm2016/files/assets/basic-html/index.html#200 Tomič, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Udovč, K. P. (2020, okrober 15). KUPM 2014 . From ZRSŠ: https://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2014.pdf Verbinc, A. (2010). Organizacija izleta. Matematika v šoli, let. XVI , 29-37. Winsløw, C. a. (2017). Priročnik MERIA za poučevanje matematike s preiskovanjem. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Zupančič, K. (2013). Vloga didaktičnih iger pri pouku. Maribor: Pedagoška fakulteta Maribor. Žakelj, A. e. (2008). Učni načrt. Matematika. Gimnazija: splošna, klasična in strokovna. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Žakelj, A. e. (2010). Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Matematika. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Žakelj, A. e. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Literatura Mrak Merlak, I., Umek, L., Jemec, J., Repnik, P. (2013). Didaktične igre in druge dinamične metode . Ljubljana: Salve.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3