UgotavljanjeMatematicnegaZnanja

2 Ugotavljanje matematičnega znanja Priročnik za učitelje Strokovne urednice: mag. Mojca Suban, Jerneja Bone, mag. Valentina Herbaj, mag. Apolonija Jerko, mag. Mateja Sirnik, mag. Sonja Rajh, Lidija Pulko, mag. Melita Gorše Pihler Avtorji: mag. Mojca Suban, Jerneja Bone, mag. Valentina Herbaj, mag. Apolonija Jerko, mag. Mateja Sirnik, mag. Sonja Rajh, Lidija Pulko, mag. Melita Gorše Pihler, Loreta Hebar, Urška Rihtaršič, Ana Canzutti, Karmen Škafar, mag. Mojca Novoselec, Mojca Plut, Andreja Verbinc, mag. Andreja Oder Grabner, Katarina Udovč, Rok Lipnik, Lidija Jug, Andreja Potočnik, Tatjana Kerin, Andrejka Kramar Predstavljeni primeri iz prakse so plod sodelovanja učiteljev in članic Predmetne skupine za matematiko v okviru razvojne naloge Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme. Strokovni pregled: dr. Adrijana Mastnak, dr. Andreja Klančar, dr. Ada Holcar Brunauer Jezikovni pregled: Vanja Kavčnik Kolar Grafična priprava: Lidija Pulko Izdal in založil: Zavod Republike Slovenije za šolstvo Predstavnik: dr. Vinko Logaj Urednica založbe: Zvonka Kos Spletna izdaja Ljubljana, 2020 Publikacija je brezplačna Publikacija je dosegljiva na: www.zrss.si/pdf/ugotavljanje_matematicnega_znanja.pdf ----------------------------------- Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI- ID =29585155 ISBN 978-961-03-0527-9 (pdf) -----------------------------------

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3