analiza_izobrazevanja_na_daljavo

Raziskava Izobraževanje na daljavo Zavod RS za šolstvo © 2 Analiza izobraževanja na daljavo v času epidemije covid-19 v Sloveniji Delno poročilo, julij 2020 V poročilu so tabelarično predstavljeni in opisani zgolj nekateri rezultati, brez interpretacij in sklepov. Interpretacije ter podrobne predstavitve metodologije z vzorčenjem, uporabljenih statističnih analiz in rezultatov dodatnih analiz bodo vključene v končno poročilo o raziskavi. Avtorji poročila : dr. Tanja Rupnik Vec, dr. Stanka Preskar, dr. Branko Slivar, mag. Renata Zupanc Grom, Saša Kregar, dr. Ada Holcar Brunauer, mag. Vera Bevc, dr. Monika Mithans, dr. Milena Grmek, dr. Kristijan Musek Lešnik Sodelavci v raziskavi: dr. Vinko Logaj, dr. Tomi Deutsch, dr. Fani Nolimal, dr. Katica Pevec Semec, mag. Andreja Bačnik, Petra Košnik, mag. Andreja Vouk, mag. Nada Nedeljko Jezikovni pregled : Mira Turk Škraba Izdal in založil : Zavod RS za šolstvo Predstavnik: dr. Vinko Logaj Spletna izdaja Ljubljana 2020 Publikacija ni plačljiva. Publikacija je dosegljiva na: www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=297 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI- ID =21765123 ISBN 978-961-03-0513-2 (pdf)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3